Αποχαιρέτησε ο Damian Cope τον ΟΠΑΠ – Το νέο Δ.Σ.

Ο Ο.Π.Α.Π. ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στην συνεδρίαση της 20.05.2020, αποδέχτηκε την παραίτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου και Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. Damian Cope, και αποφάσισε την μη εκλογή νέου μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση.

ΟΠΑΠ: Jan karas και Οδυσσέας Χριστοφόρου θα ασκούν καθήκοντα CEO και αναπληρωτή CEO μέχρι τον ορισμό νέου CEO

 

Κατόπιν αυτού, το το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα με έναρξη ισχύος της 01.06.2020 και για το υπόλοιπο της θητείας του ως ακολούθως:

 • Kamil Ziegler, Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
 • Σπύρος Φωκάς, Αντιπρόεδρος Α’, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Pavel Saroch, Αντιπρόεδρος Β’, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Pavel Mucha, CFO, Εκτελεστικό Μέλος
 • Robert Chvátal, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Katarina Kohlmayer, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Xρήστος Κοπελούζος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Στυλιανός Κωστόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Νικόλαος Ιατρού, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Igor Rusek, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Rudolf Jurcik, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Δημητράκης Ποταμίτης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος