Άβαξ, Άκτωρ, Ιντρακάτ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Μυτιληναίος στη β’ φάση για τον οδικό άξονα Καλαμάτα-Πύλος-Μεθώνη

Στη Β΄ φάση πέρασε ο διαγωνισμός του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για το μεγάλο οδικό έργο Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) με τίτλο: «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία και Συντήρηση του Οδικού Άξονα Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου, Τμήμα Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη, με Σ.Δ.Ι.Τ.», που περιλαμβάνει τα ακόλουθα διακριτά τμήματα: Το τμήμα Καλαμάτα – Ριζόμυλος μήκους 16,4 χλμ., το τμήμα Ριζόμυλος – Πύλος μήκους 25,7 χλμ. και το τμήμα Πύλος – Μεθώνη μήκους 7,9 χλμ.

Στην Β` φάση πέρασαν και όλοι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Πιο συγκεκριμένα οι εταιρείες: Άβαξ, Άκτωρ Παραχωρήσεις, Intrakat, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η κοινοπραξία Acciona Concesiones–Μυτιληναίος.

Το Μάρτιο θα ξεκινήσει η προβλεπόμενη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου με τους 5 συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, ώστε το καλοκαίρι να κατατεθούν οι προσφορές και εντός του 2021 να υπάρχει ανάδοχος για το έργο.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουνίου 2019, λίγο πριν τις εκλογές και το εκτιμώμενο κόστος του έργου με το ΦΠΑ είναι 312,23 εκατ. ευρώ.

Το αντικείμενο του έργου είναι η αναβάθμιση της Εθνικής Οδού Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος και Πύλος – Μεθώνη, συνολικού μήκους 50 χλμ. και το οποίο θα διαθέτει τετράιχνο άξονα στο μεγαλύτερο τμήμα του (διπλής κατεύθυνσης με δυο λωρίδες), νέα γέφυρα στον ποταμό Πάμισο, παρακάμψεις σε Μεσσήνη και Βελίκα και σύνδεση με το υπόλοιπο τμήμα Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη.

Η Β’ φάση περιλαμβάνει 2 στάδια:

1ο) Ανταγωνιστικός διάλογος και

2ο) Υποβολή δεσμευτικών προσφορών.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 360 μήνες (30 χρόνια) και η αποπληρωμή του έργου θα γίνει με πληρωμές διαθεσιμότητας (ο ανάδοχος και διαχειριστής του έργου θα λαμβάνει «ενοίκιο» από το δημόσιο) ή άλλες τμηματικές καταβολές, κατά την περίοδο λειτουργίας.

Στο πλαίσιο της σύμβασης σύμπραξης ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (Ι.Φ.Σ.) καλείται να αναλάβει:

α) Εκπόνηση του συνόλου των απαιτούμενων μελετών για την κατασκευή του έργου, με βάση τις διατιθέμενες από την αναθέτουσα αρχή μελέτες, τον οριστικό σχεδιασμό του έργου που θα προκύψει κατά τη διαδικασία ανάθεσης και την περιβαλλοντική αδειοδότησή του.

β) Κατασκευή του συνόλου των εργασιών οι οποίες προβλέπονται στις μελέτες του κατασκευαστικού σχεδιασμού του έργου, με στόχο την πλήρη και λειτουργική απόδοση του έργου.

γ) Χρηματοδότηση του έργου, όπως θα προκύψει, βάσει του οριστικού σχεδιασμού.

δ) Συντήρηση, λειτουργία του οδικού τμήματος «Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη», όπως αυτό θα προβλέπεται στον οριστικό σχεδιασμό, για όλη τη διάρκεια της σύμπραξης.

ε) επιστροφή του έργου στο Δημόσιο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της σύμβασης, στο τέλος τής συμβατικής περιόδου.