Χωρίς το μέρισμα η Τράπεζα της Ελλάδος από σήμερα

26 Μαρ. – Το Χρηματιστήριο Αθηνών ανακοίνωσε τις εξής
εταιρικές πράξεις για την Πέμπτη:

– Από 26/03/2020, οι μετοχές της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» BOGr.AT (GRS004013009) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2019, 0,6720 ευρώ ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: 0,6384 ευρώ ανά μετοχή).