Χρήστος Μεγάλου (Τράπεζα Πειραιώς): Στόχος για απόδοση ιδίων κεφαλαίων άνω του 5% το 2022

Σε απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων άνω του 5% το 2022 και δείκτη NPΕ κάτω του 10% την επόμενη περίοδο εστιάζει η Τράπεζα Πειραιώς, με τον διευθύνοντα σύμβουλο, κ. Χρήστο Μεγάλου, να χαρακτηρίζει τους επίμαχους στόχους ως «καθόλα επιτεύξιμους».

Ειδικότερα, μιλώντας στους επενδυτές λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 9μήνου του 2021, ο επικεφαλής της τράπεζας μίλησε για το ταξίδι του 2021 που αναδιαμορφώνει την Πειραιώς σε όλα τα μέτωπα, αποκαλύπτοντας τις μεγάλες της δυνατότητες, αλλά και την δυναμική που έχει το franchise της.

Πιο αναλυτικά:

1) Τα «κόκκινα» δάνεια μειώθηκαν κατά 16 δισ. ευρώ τους πρώτους εννέα μήνες του τρέχοντος έτους, βελτιώνοντας καθοριστικά τον δείκτη NPE σε 16% από 46% πριν από έξι μήνες, με την τράπεζα να οδεύει σε μονοψήφιο ποσοστό (3%) σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα μέσα από ενέργειες, ύψους 4,5 δισ. ευρώ, όπως την τιτλοποίηση του χαρτοφυλακίου Solar, το οποίο αφορά σε επιχειρηματικά δάνεια που εμπλέκονται όλες οι τράπεζες (400 εκατ. ευρώ), την «τακτοποίηση» δανείων με εγγύηση του Δημοσίου (500 εκατ. ευρώ), την θεραπεία το 2022 μεγάλων εταιρικών δανείων (700 εκατ. ευρώ), τις εκποιήσεις καταγγελμένων δανείων (1,1 δισ. ευρώ), με το υπόλοιπο προβληματικό απόθεμα να αφορά σε δάνεια, ύψους 1,8 δισ. ευρώ, με πιθανότητα ίασης, αντικατοπτρίζοντας κάτω του 5% των συνολικών δανείων.

Όσον αφορά στα δάνεια σε μορατόρια, αυτά, σύμφωνα με τον κ. Μεγάλου, είναι πλέον πολύ λίγα, εκ των οποίων πολλά αφορούν στον τουριστικό κλάδο. «Στον συγκεκριμένο τομέα η σεζόν κινήθηκε πολύ καλά, γεγονός που δημιουργεί αισιοδοξία ότι θα επιστρέψουν χωρίς ουσιαστικά προβλήματα σε εξυπηρέτηση», σχολίασε.

2) Οι νέες χρηματοδοτήσεις «άγγιξαν» το 1,2 δισ. ευρώ το γ’ τρίμηνο του 2021 (4,6 δισ. ευρώ συνολικά στο 9μηνο), με απόδοση στο 3,7% και εντός στόχου για εκταμιεύσεις, ύψους 5,7 δισ. ευρώ για ολόκληρο τον χρόνο.

3) Η τράπεζα πέτυχε σημαντική αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων πελατών κατά 3,4 δισ. ευρώ.

4) Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε στο 16%, υψηλότερα από τις ισχύουσες και μελλοντικές κεφαλαιακές απαιτήσεις.

«Τον Σεπτέμβριο 2021 ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε σε περίπου 16%, συνέπεια των ενεργειών κεφαλαιακής ενίσχυσης, συνολικού ύψους άνω των τριών δισ. ευρώ που υλοποιήθηκαν έγκαιρα και με επιτυχία κατά τη διάρκεια του έτους. Πρόσθετες ενέργειες κεφαλαιακής ενίσχυσης, ύψους 400 εκατ. ευρώ, βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθούν στις αρχές του 2022», σχολίασε ο κ. Μεγάλου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, περίπου το 90% του σχεδίου μείωσης των NPEs έχει ολοκληρωθεί (16,4 δισ. ευρώ από 18,9 δισ. ευρώ), σε συμφωνία με τις αρχικές εκτιμήσεις για την κεφαλαιακή επίπτωση των ενεργειών αυτών και συγκεκριμένα:

 • Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου τον Απρίλιο του 2021 (+1,4 δισ. ευρώ).
 • Έκδοση ομολόγου Tier 1 τον Ιούνιο του 2021 (+600 εκατ. ευρώ)
 • Έκδοση πράσινου ομολόγου τον Οκτώβριο του 2021 (+500 εκατ. ευρώ)
 • Project Ermis 1&2, συνθετικές τιτλοποιήσεις (+200 εκατ. ευρώ)
 • Συναλλαγή Thalis που αφορά στην δραστηριότητα των καρτών και υπογράφηκε το α’ τρίμηνο του 2021 (+300 εκατ. ευρώ)
 • Κέρδη από το swap το α’ τρίμηνο του 2021 (+400 εκατ. ευρώ)
 • Phoenix/Vega (-1.6 δισ. ευρώ)
 • Sunrise 1 (-1.4 δισ. Ευρώ)
 • Sunrise 2 (-600 εκατ. ευρώ)
 • Ναυτιλιακά δάνεια (-100 εκατ. ευρώ).
 • Απομένει να «μετρηθεί» ο αντίκτυπος από τις συναλλαγές Sunrise 3 (~-200 εκατ. ευρώ), ναυτιλιακά δάνεια (~-100 εκατ. ευρώ), Ermis 3+ (~+200 εκατ. ευρώ) και Mayfair (~+200 εκατ. ευρώ).

Στόχοι για προσωπικό και καταστήματα

Περαιτέρω μείωση του δικτύου της σχεδιάζει σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα η Τράπεζα Πειραιώς. Ειδικότερα, το προσωπικό αναμένεται να μειωθεί από 9.400 άτομα τον Σεπτέμβριο του 2021 σε 7.500 και τα καταστήματα από 437 σε 380.

Υπενθυμίζεται πως ο δείκτης κόστους προς έσοδα σε επαναλαμβανόμενη βάση βελτιώθηκε στο 45% το 9μηνο του 2021 έναντι 48% το ίδιο διάστημα πέρυσι, κυρίως λόγω της μείωσης των δαπανών προσωπικού και της αύξησης των τραπεζικών εσόδων.

Περαιτέρω βελτίωση αναμένεται να σημειωθεί, καθώς είναι σε εξέλιξη το σχέδιο μετασχηματισμού και η συνεχιζόμενη ψηφιοποίηση δραστηριοτήτων της τράπεζας.

Τον Νοέμβριο του 2021 ο Όμιλος ξεκίνησε νέο πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης για στοχευμένες ομάδες εργαζομένων σε κεντρικές μονάδες και καταστήματα, σύμφωνα με τους στρατηγικούς του στόχους και τις προτεραιότητες μετασχηματισμού. Το κόστος του νέου προγράμματος καλύφθηκε πλήρως από το β’ τρίμηνο του 2021.