ΔΕΗ: Η βουτιά στο κόστος παραγωγής οδήγησε σε κέρδη €12,8 εκατ. ευρώ στο 9μηνο από ζημιές €353 εκατ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης.

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε οικονομικά στοιχεία γ΄τριμήνου 2020 και κατ΄επέκταση εννεαμήνου Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2020. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η εξυγίανση της εταιρείας προχωρά, αλλά δεν είναι για πανηγυρισμούς γιατί υπάρχει ακόμα περιθώριο βελτίωσης. Διότι εφέτος στη σημαντική βελτίωση των αποτελεσμάτων σε σχέση με τις μεγάλες ζημιές πέρυσι, έπαιξαν ρόλο εκτός από συγκεκριμένες στρατηγικές εξυγίανσης (αύξηση τιμολογίων, εθελούσια  έξοδος και πράσινη στροφή) και συγκυριακοί παράγοντες όπως η πτώση των δαπανών για καύσιμα.

Ας δούμε αναλυτικά τα αποτελέσματα σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία που παρέθεσε η διοίκηση για το 9μην του 2020:

Ο κύκλος εργασιών μειώθηκε 2,4% στα 3,520 δισ. ευρώ από 3,608 δισ. ευρώ το εννεάμηνο του 2019.

Οι λειτουργικές δαπάνες προ αποσβέσεων μειώθηκαν σημαντικά στα 2,811 δισ. ευρώ από 3,411 δισ. ευρώ στο αντίστοιχο 9μηνο του 2019. Αυτή η μείωση κατά 600 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό 17,6% έκανε τη μεγάλη διαφορά στα αποτελέσματα του ομίλου.

Η συνολική δαπάνη μισθοδοσίας μειώθηκε μόλις 3,5% στα 551,7 εκατ. ευρώ από 571,7 εκατ. ευρώ. Βέβαια, του χρόνου η δαπάνη θα είναι ακόμα μικρότερη γιατί το ποσό είναι αυξημένο με την πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 44,8 εκατ. ευρώ.

Μεγάλη βελτίωση προήλθε από την μείωση 36,5% της συνολικής δαπάνης καυσίμων στα 563,5 εκατ. ευρώ από 887 εκατ. ευρώ. Επίσης σημαντική πτώση παρουσίασαν οι δαπάνες για την αγορά δικαιωμάτων CO2 σε 263,1 εκατ. ευρώ από 406,9 εκατ. ευρώ.

Μία τρίτη κατηγορία δαπανών που παρουσίασε σημαντική μείωση είναι η δαπάνη αγοράς ενέργειας που διαμορφώθηκε στα 847,6 εκατ. ευρώ από 1,25 δισ. ευρώ.

Τα παραπάνω αποτελέσματα διαμόρφωσαν το λειτουργικό αποτέλεσμα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (Ebitda) σε 708,3 εκατ. ευρώ από 196,2 εκατ. ευρώ στο 9μηνο του 2019.

Στη συνέχεια ο όμιλος διενήργησε αυξημένες αποσβέσεις 550,9 εκατ. ευρώ από 477,9 εκατ. ευρώ παρά την σημαντική μείωση των επενδύσεων (256,3 εκατ. ευρώ από 508,8 εκατ.) ενώ και οι αυξημένοι τόκοι «έφαγαν» μέρος της κερδοφορίας.

Ετσι, το τελικό αποτέλεσμα ήταν σαφώς καλύτερο από το περσινό καθώς ήταν κέρδος από τεράστιες ζημιές (353,2 εκατ. ευρώ), αλλά το κέρδος ήταν μόλις 12,8 εκατ. ευρώ.