Διαγράφονται οι μετοχές των ΕΛΤΡΑΚ και FG Europe από το Χρηματιστήριο Αθηνών

Σε συνέχεια της από 12 Μαρτίου 2020 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για τη διαγραφή από το Χρηματιστήριο Αθηνών των μετοχών των εταιριών “F.G. EUROPE Α.E.” και “ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.”, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 5 του ν.3371/2005, οι μετοχές των εταιριών αφαιρούνται από τα συστήματα διαπραγμάτευσής του, από την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020.