ΕΕ: Αύξηση στο πλεόνασμα τρεχουσών συναλλαγών – Η Ελλάδα στις χώρες με τα μεγαλύτερα ελλείμματα

Πλεόνασμα 116,5 δισεκατομμυρίων ευρώ (3,4% του ΑΕΠ), κατέγραψε το πρώτο τρίμηνο του 2021 η ζώνη του ευρώ, ποσό μειωμένο σε σχέση με το πλεόνασμα 127,3 δισεκατομμυρίων ευρώ ( 3,7% του ΑΕΠ) που καταγράφηκε το τέταρτο τρίμηνο του 2020 και αυξημένο από το πλεόνασμα 69,8 δισεκατομμυρίων ευρώ (2,0% του ΑΕΠ) το πρώτο τρίμηνο του 2020.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat, το πρώτο τρίμηνο του 2021 σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2020, με βάση εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία, το πλεόνασμα του λογαριασμού αγαθών μειώθηκε (+ 99,2 δισ. ευρώ σε σύγκριση με + 108,7 δισ. ευρώ), όπως και το πλεόνασμα του λογαριασμού υπηρεσιών (+ 33,1 δισ. ευρώ σε σύγκριση με + 39,9 δισ. ευρώ).

Το αποτέλεσμα του λογαριασμού πρωτογενούς εισοδήματος διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα (+ 4,7 δισ. ευρώ έναντι – 6,9 δισ. ευρώ), ενώ το έλλειμμα του λογαριασμού δευτερογενών εσόδων αυξήθηκε (- 20,5 δισ. ευρώ σε σύγκριση με – 14,4 δισ. ευρώ). Το έλλειμμα του λογαριασμού κεφαλαίου μειώθηκε (- 3,8 δισ. ευρώ σε σύγκριση με – 10,5 δισ. ευρώ).

Το πρώτο τρίμηνο του 2021, με βάση μη εποχικά προσαρμοσμένα δεδομένα, η ΕΕ κατέγραψε πλεόνασμα εξωτερικών τρεχουσών συναλλαγών με το Ηνωμένο Βασίλειο (+ 53,3 δισ.ευρώ), τις ΗΠΑ (+ 29,4 δισ. ευρώ), την Ελβετία (+ 21,7 δισ. ευρώ), Βραζιλία (+ 5,9 δισ. ευρώ), Χονγκ Κονγκ (+ 5,1 δισ. ευρώ), Καναδά (+ 4,7 δισ. ευρώ) και Ινδία (+ 1,7 δισ. ευρώ). Ελλείμματα καταγράφηκαν στην Κίνα (- 26,7 δισ. ευρώ), τη Ρωσία (- 4,3 δισ. ευρώ), την Ιαπωνία (- 3,4 δισ. ευρώ) και τα υπεράκτια χρηματοοικονομικά κέντρα (- 3,3 δισ. ευρώ).

Με βάση μη εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία, τα στοιχεία ενεργητικού άμεσων επενδύσεων της ΕΕ αυξήθηκαν κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021 κατά 66,2 δισ. ευρώ, ενώ οι υποχρεώσεις άμεσων επενδύσεων αυξήθηκαν κατά 12,7 δισ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα, η ΕΕ ήταν καθαρός άμεσος επενδυτής στον υπόλοιπο κόσμο το πρώτο τρίμηνο του 2021 κατά 53,5 δισ. ευρώ. Οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου κατέγραψαν καθαρή εκροή 113,9 δισ.ευρώ και για άλλες επενδύσεις σημειώθηκε καθαρή εκροή 17,0 δισ.ευρώ.

Όσον αφορά τα συνολικά ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών (εντός της ΕΕ και εκτός ΕΕ) των κρατών μελών της ΕΕ, για τα οποία είναι διαθέσιμα μη προσαρμοσμένα δεδομένα, 13 κράτη μέλη κατέγραψαν πλεόνασμα, 11 ελλείμματα και δύο ήταν έμειναν στο υπόλοιπο του πρώτου τριμήνου του 2021.

Τα υψηλότερα πλεονάσματα παρατηρήθηκαν στη Γερμανία (+ 66,5 δισ. ευρώ), τις Κάτω Χώρες (+ 22,6 δισ. ευρώ), τη Σουηδία (+ 7,7 δισ. ευρώ) και την Ιταλία (+ 7,1 δισ. ευρώ).

Τα μεγαλύτερα ελλείμματα καταγράφηκαν για τη Γαλλία (- 11,0 δισ. ευρώ), τη Ρουμανία (- 3,0 δισ. ευρώ), την Ελλάδα (- 2,7 δισ. ευρώ) και την Ισπανία (- 2,1 δισ. ευρώ).