ΕΕ: Υπό προϋποθέσεις η εξαγορά της Refinitiv από το London Stock Exchange

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την απόκτηση της Refinitiv από τον όμιλο του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου (London Stock Exchange Group), θέτοντας σημαντικές προϋποθέσεις υπό τις βάσιμες ανησυχίες περιορισμού του ανταγωνισμού. Το LSE αποτελεί επιχείρηση όπου γίνεται η εμπορία χρηματοοικονομικών προϊόντων και προσφέρει προϊόντα οικονομικών δεδομένων. Η Refinitiv είναι πάροχος προϊόντων χρηματοοικονομικών δεδομένων και ελέγχει το Tradeweb, το οποίο λειτουργεί ως χώρος διαπραγμάτευσης αξιών.

Για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα ανταγωνισμού της Επιτροπής, το LSE ανέλαβε τις ακόλουθες δεσμεύσεις:

Να εκχωρήσει το 99,9% του μεριδίου του στον όμιλο Borsa Italiana, που περιλαμβάνει το MTS σε κατάλληλο αγοραστή. Στο πλαίσιο αυτό, στις 9 Οκτωβρίου 2020 το LSEG και το Euronext υπέγραψαν οριστική και δεσμευτική συμφωνία πώλησης και αγοράς. Αυτή η δέσμευση αφαιρεί πλήρως την οριζόντια αλληλεπικάλυψη μεταξύ των δραστηριοτήτων των εταιρειών στο ηλεκτρονικό εμπόριο EGB.

Να συνεχίσει να προσφέρει τις καθολικές υπηρεσίες εκκαθάρισης OTC IRD που εκτελεί η LCH Swapclear σε ανοιχτή πρόσβαση και να μην εμπλέκεται σε εμπορικές στρατηγικές που θα κάνουν διακρίσεις στους πελάτες με βάση την πηγή του εμπορίου OTC IRD που υποβλήθηκε στην LSEG για εκκαθάριση.