ΕΦΕΤ: Πρόστιμα 386.117 ευρώ σε 28 επιχειρήσεις τροφίμων

Την επιβολή προστίμων σε 28 επιχειρήσεις τροφίμων, συνολικού ύψους 386.117,50 ευρώ επικύρωσε το Δ.Σ. του ΕΦΕΤ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων, τα πρόστιμα αφορούν επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και λιανικού εμπορίου, σε
εγκαταστάσεις παραγωγής και εμπορίας τροφίμων κρέατος, παρασκευασμάτων κρέατος και
πουλερικών, γάλακτος, αλιευμάτων, επεξεργασίας φρούτων, αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής για τις εξής παραβάσεις:
 Παραγωγή, διακίνηση και διάθεση μη ασφαλών τροφίμων.
 Αποκλίσεις ως προς την εφαρμογή HACCP.
 Μη συμμόρφωση ως προς τις γενικές απαιτήσεις υγιεινής.
 Παραπλανητική επισήμανση, παρουσίαση και διαφήμιση τροφίμων.
 Μη συμμόρφωση με τα μέτρα της δέσμευσης ή κατάσχεσης τροφίμων από τις αρμόδιες
αρχές.
Ο Ε.Φ.Ε.Τ. καλεί τις επιχειρήσεις τροφίμων να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στην πιστή τήρηση των απαιτήσεων της νομοθεσίας, τόσο για τη διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας των τροφίμων όσο και για την ορθή λειτουργία τους και διαβεβαιώνει το καταναλωτικό κοινό ότι συνεχίζει τους συστηματικούς ελέγχους προκειμένου να διασφαλίζει και να προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών.