ΕΚΠΟΙΖΩ: Κατέθεσε μαζί με άλλες οργανώσεις καταγγελία κατά Amazon

Η Amazon μηχανεύεται εμπόδια στους καταναλωτές/χρήστες που επιθυμούν να
διαγραφούν από τη δημοφιλή συνδρομητική υπηρεσία “Amazon Prime”, δείχνει έρευνα του
Νορβηγικού Συμβουλίου Καταναλωτών, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΚΠΟΙΖΩ, η οποία μαζί με άλλες ευρωπαϊκές οργανώσεις καταναλωτών καταθέτουν καταγγελίες στις τοπικές αρχές κατά της Amazon.

Σύμφωνα με την ΕΚΠΟΙΖΩ, με βάση τα ευρήματα, δεκαέξι (16) Ενώσεις Καταναλωτών στην Ευρώπη και Αμερική, μεταξύ των οποίων και η ΕΚΠΟΙΖΩ, οι οποίες αποτελούν μέλη της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Καταναλωτών (BEUC) και του Διατλαντικού Διαλόγου Καταναλωτών (Trans Atlantic Consumer Dialogue- TACD), θα καταθέσουν στις αρμόδιες εθνικές Αρχές Καταναλωτών σήμερα τις καταγγελίες τους για παραβίαση της Οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, λόγω των παράνομων και μη σύννομων πρακτικών της ΑΜΑΖΟΝ. Επίσης, θα τεθεί υπόψη και στην Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, η ΕΚΠΟΙΖΩ και οι Ε.Κ. μέλη της ΠΟΜΕΚ “Η Παρέμβαση” υπέβαλαν σχετική
καταγγελία στη “Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας
Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων”, για
παραβίαση του Ν.2251/1994 για την προστασία του καταναλωτή, όπως έχει ενσωματώσει
στο εθνικό δίκαιο την Οδηγία 2005/29/ΕΚ «Για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των
επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά», αναφορικά με τον τρόπο
που η ΑΜΑΖΟΝ νοθεύει την ελευθερία επιλογής των καταναλωτών μέσω αθέμιτων
εμπορικών πρακτικών, δηλαδή πρακτικών που είναι αντίθετες προς τις απαιτήσεις της
επαγγελματικής ευσυνειδησίας των παρόχων υπηρεσιών και στρεβλώνουν ουσιωδώς την
οικονομική συμπεριφορά των καταναλωτών στα πλαίσια της εμπορικής συναλλαγής.

Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, κατά τη διαδικασία διακοπής της συνδρομής των χρηστών από την “Amazon Prime”, η εταιρεία παραπλανεί τους συνδρομητές/καταναλωτές με σκοπό να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Η εν λόγω πολιτική φανερώνει την εσκεμμένη προσπάθεια από μέρους της ΑΜΑΖΟΝ σύγχυσης και παραπλάνησης των πελατών της.