ΕΚΤ: Τα όρια διακύμανσης της ισοτιμίας του βουλγαρικού και του κροατικού νομίσματος έναντι ευρώ

Την ανώτερη και κατώτερη επιτρεπτή ισοτιμία του βουλγαρικού λεβ και της κροατικής κούνας έναντι του ευρώ, οι οποίες ισχύουν από σήμερα, Δευτέρα 13 Ιουλίου, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, μετά την απόφαση της Παρασκευής να ενταχθούν τα δύο νομίσματα στον Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών ΙΙ. Η συμμετοχή στον ERM αποτελεί προϋπόθεση για την ένταξη της Βουλγαρίας και της Κροατίας στην Ευρωζώνη, η οποία αναμένεται να γίνει το νωρίτερο το 2023.

Οι ισοτιμίες των δύο νομισμάτων δεν θα πρέπει να αποκλίνουν από το ανώτερο και το κατώτερο όριο που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των κεντρικών τραπεζών τους και της ΕΚΤ (ισοτιμίες παρέμβασης). Η ισοτιμία του βουλγαρικού νομίσματος θα μπορεί να κυμαίνεται από 1,66246 λεβ ανά ευρώ (κατώτερο όριο παρέμβασης) έως τα 2,24920 λεβ (ανώτερο όριο παρέμβασης) με την κεντρική ισοτιμία να έχει συμφωνηθεί στα 1,95583 λεβ ανά ευρώ.
Η ισοτιμία της κροατικής κούνας θα μπορεί να κυμαίνεται από 6,40433 κούνες ανά ευρώ (κατώτερο όριο) έως τις 8,66468 κούνες (ανώτερο όριο), με την κεντρική ισοτιμία στις 7,53450 κούνες.

Προς διεύρυνση η ευρωζώνη: Υποψήφιες Βουλγαρία και Κροατία εισήλθαν επίσημα σε προενταξιακό καθεστώς