Έκτακτη πρόσληψη 500 εργαζομένων διάφορων ειδικοτήτων στις μονάδες πρόνοιας της χώρας

Στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού διάφορων ειδικοτήτων, όπως γιατροί, νοσηλευτές, καθώς και άλλες κατηγορίες υποστηρικτικού και υγειονομικού προσωπικού, προχωράει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, προκειμένου να ανταποκριθεί στις έκτακτες ανάγκες που αντιμετωπίζει η χώρα, στην αδιάκοπη λειτουργία των δομών πρόνοιας της χώρας, την ανάγκη για αυξημένη υποστήριξη των φιλοξενουμένων και των εργαζομένων στις δομές αυτές.

Ειδικότερα, με βάση την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που δημοσιεύθηκε το Σάββατο και της επακόλουθης υπουργικής απόφασης που δημοσιεύεται σήμερα, το υπουργείο προσλαμβάνει επικουρικό προσωπικό, για να ενισχύσει όλες τις δομές πρόνοιας της χώρας.

Στις προβλεπόμενες θέσεις ανά φορέα δύναται εντός τριμήνου να προστεθούν επιπλέον σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Συνολικά, ο αριθμός των θέσεων δεν δύναται να ξεπερνά τις 500.

Στόχος της υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδιας για θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δόμνας Μιχαηλίδου, είναι να θωρακίσει του οργανισμούς που εποπτεύει και να αντιμετωπίσει την ενδεχόμενη εκροή εργαζομένων, που θα νοσήσουν από τον ιό.

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση, που υπογράφουν τα υπουργεία Εργασίας, Εσωτερικών και Οικονομικών, οι νέοι εργαζόμενοι θα απασχοληθούν σε κλειστές δομές που φιλοξενούν και υποστηρίζουν, ιδιαίτερα ευάλωτους συμπολίτες μας, όπως τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας ανά την Ελλάδα, το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών, το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Παπάφειο Θεσσαλονίκης και το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας, έπειτα από αίτημα των διοικήσεων.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβληθούν ηλεκτρονικά και θα εξεταστούν εντός τριών ημερών, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες το ταχύτερο δυνατόν. Δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, είναι κάτοχοι απολυτηρίου λυκείου, πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης, ανάλογα με τη θέση για την οποία κάνουν αίτηση, οι άνδρες έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, δεν έχουν κώλυμα πρόσληψης (π.χ. δεν έχουν καταδικαστεί σε κακούργημα) και υποβάλλουν την αίτηση εντός προθεσμίας. Το επικουρικό προσωπικό προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η οποία λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Σύμφωνα με την υφυπουργό Εργασίας, η κίνηση αυτή αποτελεί αναγκαίο μέτρο για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των δομών και την υποστήριξη ευπαθών συμπολιτών, ώστε, όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα, να προληφθούν προβλήματα που δύναται να δημιουργηθούν, λόγω της εξάπλωσης του κορονοϊού. Μέσω του έκτακτου προσωπικού, τοΥυπουργείο καλύπτει ενδεχόμενα κενά που μπορεί να προκύψουν, λόγω των ειδικών αδειών του μόνιμου προσωπικού.

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προβλεπόμενες θέσεις ανά φορέα. Σε αυτές δύναται εντός τριμήνου να προστεθούν επιπλέον σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Συνολικά ο αριθμός των θέσεων δε δύναται να ξεπερνά τις 500.

Φορέας κοινωνικής πρόνοιας Ειδικοτητα
Κατηγορία & ειδικότητα Αριθμός θέσεων
ΚΚΠ ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ / ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 9
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 5
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 10
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ – ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ 3
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 5
Σύνολο 32
ΚΚΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ/ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 6
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 3
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ / ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 53
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 5
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ – ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ 5
Σύνολο 73
ΚΚΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ – ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ 4
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ / ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
Σύνολο 5
ΚΚΠ ΗΠΕΙΡΟΥ   ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ/ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 3
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ / ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 14
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 7
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ – ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ 5
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 5
Σύνολο 38
ΚΚΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ/ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 7
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 3
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ / ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 9
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 9
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ – ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ 9
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 3
Σύνολο 40
ΚΚΠ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 5
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 4
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 3
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ – ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ 4
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ / ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 10
Σύνολο 28
ΚΚΠ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 4
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 4
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ / ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ – ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ 2
Σύνολο 12
ΚΚΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ/ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 1
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ / ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 8
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 7
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 3
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ 2
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 1
Σύνολο 22
ΚΚΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ / ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 5
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ – ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ 2
ΔΕ ΜΑΓΕΡΩΝ 3
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 1
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ 1
Σύνολο 16
ΚΚΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ/ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 8
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 10
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 20
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ – ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ 25
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ / ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 50
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 4
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 11
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 18
ΣΥΝΟΛΟ 146
ΚΚΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ / ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 4
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 4
Σύνολο 8
ΚΚΠ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ/ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 13
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 14
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 2
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 3
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ – ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ 5
ΣΥΝΟΛΟ 38
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ/ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 4
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 3
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ – ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ 5
Σύνολο 12
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ Σύνολο 0
ΚΕΑΤ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 3
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
ΣΥΝΟΛΟ 4
ΠΑΠΑΦΕΙΟ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ – ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ 5
Σύνολο 5
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 479