Εκτόνωση των πιέσεων για ελληνικά και ιταλικά ομόλογα

Τα ελληνικά και τα ιταλικά κρατικά ομόλογα, τα οποία επηρεάστηκαν περισσότερο από τις μαζικές πωλήσεις της περασμένης εβδομάδας, παρουσίασαν μείωση των αποδόσεων τους υπό την στήριξη και των μέτρων που αναμένεται να πάει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.  Η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου υποχώρησε 17 μονάδες βάσης στο 1,23% και η απόδοση των ιταλικών αντίστοιχων τίτλων μειώθηκε 10 μονάδες βάσης στο 1,05%.
Να σημειώσσουμε ότι η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου είχε υποχωρήσει σε επίπεδα κάτων του 1% και ήταν χαμηλότερη από την απόδοση των αντίστοιχων ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου. Ωστόσο, μετά τις εξελίξεις της προηγούμενης εβομάδας,  η απόδοση των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου 10ετούς διάρκειας βρέθηκε πάλι πάνω από την απόδοση του αντίσοιχου ομολόγου του αμερικανικού δημοσίου, που σήμερα βρίσκεται στο 1,16%.