Ελ. Μουζάκης: Μετά από 20 ημέρες θυμήθηκε ότι παραιτήθηκε μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

Η εισηγμένη εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ.Ε. ανακοίνωσε πως στις 29 Απριλίου 2020, δηλαδή πριν από 20 ημέρες η κα Δάφνη Καλούδη, μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, με επιστολή της προς το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας υπέβαλε παραίτηση από την Επιτροπή Ελέγχου για προσωπικούς λόγους.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση δρομολογεί την διαδικασία αντικατάστασής της , κατά την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.