Εως 35 δισ. δολάρια η αποτίμηση της Airbnb

Η Airbnb στοχεύει να τιμολογήσει την μετοχή της από 44 έως 50 δολάρια στο επικείμενο IPO και την εισαγωγή της στο Nasdaq, δίνοντας μια συνολική αποτίμηση έως 35 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με στοιχεία που που υπέβαλε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την Τρίτη. Η εταιρεία στοχεύει να συγκεντρώσει περίπου 2,5 δισ. δολάρια μέσω της αρχικής δημόσια προσφοράς. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι επιδιώκουν να πουλήσουν μετοχές αξίας 96 εκατομμυρίων δολαρίων στην IPO.

Η τελευταία αποτίμηση της Airbnb ήταν 18 δισ. δολάρια, όταν δανείστηκε 2 δισ. δολάρια δολαρίων νωρίτερα εντός του 2020, όταν ξέσπασε η πανδημία του κορωνοϊού.

Ο κωδικός της μετοχής της στο Nasdaq ορίστηκε σε “ABNB” και η εισαγωγή της αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του τρέχοντος μηνός.