Επιτρέπεται απόπλους/κατάπλους ιδιωτικών σκαφών έως 12 επιβάτες – Παραμένει απαγόρευση για κρουαζιέρες, επαγγελματικά τουριστικά

Σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση (Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 32011) που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Τεύχος B’ 1994/24.05.2020) από τη Δευτέρα, 25 Μαΐου 2020 και ώρα 06:00 έως
τη Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2020 και ώρα 06:00 απαγορεύονται ο απόπλους και ο κατάπλους εντός της ελληνικής Επικράτειας κρουαζιερόπλοιων, ανεξαρτήτως σημαίας.

Επίσης το ίδιο διάστημα (Δευτέρα, 25 Μαΐου 2020 και ώρα 06:00 έως τη Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2020 και ώρα 06:00)  απαγορεύονται εντός της ελληνικής Επικράτειας ο απόπλους και ο
κατάπλους των ιδιωτικών πλοίων/σκαφών αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας, εξαιρουμένων εκείνων που μεταφέρουν μέχρι δώδεκα (12) επιβάτες.
Στην περίπτωση της εξαίρεσης του προηγούμενου εδαφίου τηρείται οπωσδήποτε ελάχιστη απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των επιβαινόντων.

Από τη Δευτέρα, 25 Μαΐου 2020 και ώρα 06:00 έως τη Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2020 και ώρα 06:00 απαγορεύονται εντός της ελληνικής Επικράτειας ο απόπλους και ο κατάπλους των επαγγελματικών τουριστικών πλοίων, ανεξαρτήτως σημαίας, εξαιρουμένης της περίπτωσης
μετακίνησής τους στον αρχικό λιμένα επαγγελματικής τους δραστηριοποίησης εφόσον είναι κενά επιβατών και κατόπιν αδείας της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής.