Επιτροπή Ανταγωνισμού: Εγκρίθηκε η εξαγορά Stoiximan από τον ΟΠΑΠ

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. του ΟΠΑΠ Καμίλ Ζίγκλερ.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού με απόφαση της Ολομέλειας στις 31 Οκτωβρίου 2019 ενέκρινε τη συγκέντρωση σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του Ν.3959/11, που αφορά στην απόκτηση κοινού ελέγχου επί των ελληνικών και κυπριακών δραστηριοτήτων διαδικτυακών παιγνίων της εταιρείας με την επωνυμία GML Interactive Limited (Stoiximan) από τον ΟΠΑΠ και τις συνδεδεμένες εταιρίες με την επωνυμία «Deep Investments Ltd» και «Padian Ltd».
ΗΕπιτροπή Ανταγωνισμού αποφάσισε πως η παραπάνω συγκέντρωση δεν δημιουργεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητά της να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις σχετικές αγορές στοιχηματισμού.

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΟΠΑΠ Καμίλ Ζίγκλερ (ο οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα και στον ΟΠΑΠ από το 2013, δηλαδή αμέσως μετά την ιδιωτικοποίηση του ΟΠΑΠ) και ο διευθύνων σύμβουλος Ντέμιαν Κόουπ (ανέλαβε καθήκοντα τον Ιούλιο του 2016 για να ισχυροποιήσει την ομάδα διοίκησης) δεν έχουν παρά να είναι ευχαριστημένοι αφού έχουν καταφέρει να κλείσουν τα περισσότερα ανοικτά μέτωπα. Επόμενο μέτωπο η αντιμετώπιση της οριστικής αδειδότησης στο διαδικτυακό στοίχημα και το πιθανό άνοιγμα του ανταγωνισμού σε νέους παίκτες. Πάντως, μετά την εξαγορά της Stoiximan, που είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στο χώρο του διαδικτυακού στοιχήματος στην Ελλάδα, ο ΟΠΑΠ ξεκινάει από ισχυρή θέση.

Ο ΟΠΑΠ Α.Ε. εξαγόρασε ποσοστό 36,75% της TCB Holdings Ltd (TCB) τον Δεκέμβριο του 2018 έναντι 50 εκατ. ευρώ και τον Ιανουάριο του 2019 συμφώνησε για την απόκτηση του 51% των δραστηριοτήτων του Ομίλου Stoiximan στην Ελλάδα και την Κύπρο υπό την GML Interactive Ltd (GML), 100% θυγατρική εταιρεία της TCB, έναντι 94,86 εκατ. ευρώ, πλέον των καθαρών ταμειακών διαθεσίμων κατά την ημέρα κλεισίματος. Ο Όμιλος Stoiximan σύμφωνα με στελέχη της εταιρείας έκλεισε το 2018 με μεικτά κέρδη (GGR) άνω των 200 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 80% περίπου προήλθε από την ελληνική αγορά.

Για να ολοκληρωθεί η συμφωνία η συναλλαγή τελεί πρόσθετα υπό την έγκριση της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού της Κύπρου και των αρμοδίων αρχών ρύθμισης της αγοράς τυχερών παιγνίων. Με τη λήψη και αυτών των εγκρίσεων και την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο ΟΠΑΠ θα αποκτήσει τον από κοινού, με δύο μετόχους της TCB Holdings Ltd (TCB), έλεγχο των δραστηριοτήτων της GML Interactive Ltd (GML), 100% θυγατρικής της TCB.