Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Τη Δευτέρα σε ισχύ ο νόμος για την Εταιρική Διακυβέρνηση

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει ότι από τη Δευτέρα 19 Ιουλίου τίθενται σε πλήρη ισχύ οι διατάξεις του Ν. 4706/2020 για την Εταιρική Διακυβέρνηση σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ. 3 του νόμου αυτού.

Η Επιτροπή καλεί όλες τις εισηγμένες εταιρίες να προσαρμοστούν όχι μόνον στο γράμμα αλλά στην ουσία του νέου νομοθετικού πλαισίου με στόχο να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της νέας νομοθεσίας που θα συμβάλλει στην περαιτέρω εδραίωση της εμπιστοσύνης των επενδυτών προς τις εισηγμένες εταιρίες.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει αναρτήσει στον ιστότοπο της πληροφόρηση σε σχέση με την νομοθεσία της εταιρικής διακυβέρνησης και με θέματα εφαρμογής του νόμου αυτού http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/corporategovernance όπως, για παράδειγμα, ερωτήσεις και απαντήσεις (Q&As) σε σχέση με τις διατάξεις για την εταιρική διακυβέρνηση http://www.hcmc.gr/vdrv/elib/a8e1485f0-4f50-4cb3-824d-cb17f46fccaa-246227520-0, ερωτήσεις και απαντήσεις (Q&As) σε σχέση με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 για την Επιτροπή Ελέγχου http://www.hcmc.gr/vdrv/elib/a37619d6d-4a66-4f54-99e6- 4569415ab10f-246227520-0, επισημάνσεις, διευκρινίσεις και συστάσεις ενόψει των Γενικών Συνελεύσεων των εταιριών http://www.hcmc.gr/vdrv/elib/a6d637e41-afcb-4c61-8b21- 6b43b586f4e2-246227520-0, και άλλες επισημάνσεις και συστάσεις. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ειδικότερα η Διεύθυνση Εισηγμένων Εταιριών είναι στη διάθεση όλων των ενδιαφερομένων για να συνδράμουν στη σωστή εφαρμογή του νέου πλαισίου