Έρευνα ΙΟΒΕ: Οι επενδυτικές δαπάνες στη μεταποιητική βιομηχανία αναμένεται να αυξηθούν 2,8% το 2021

Το ΙΟΒΕ δημοσιοποίησε τα αποτελέσματα της Έρευνας Επενδύσεων στην Βιομηχανία που πραγματοποίησε την περίοδο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2020. Τα βασικά συμπεράσματα συνοψίζονται στα εξής:

  • Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις των ίδιων των επιχειρήσεων στην περίοδο Οκτωβρίου – Νοεμβρίου πέρυσι, οι επενδυτικές δαπάνες στο σύνολο της μεταποιητικής βιομηχανίας μειώθηκαν στη διάρκεια του 2020 κατά 6,9%. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εκτιμήθηκε για το 2020 υποχώρηση των επενδύσεων στην ΕΕ κατά 8,8% και στην Ευρωζώνη κατά 9,8%.
  • Σύμφωνα με τις προβλέψεις της περιόδου Οκτωβρίου-Νοεμβρίου για το επόμενο έτος, οι οποίες διαχρονικά ενσωματώνουν ένα βαθμό αισιοδοξίας, οι επενδυτικές δαπάνες στη μεταποιητική βιομηχανία στην Ελλάδα αναμένεται να αυξηθούν το 2021 κατά 2,8%.
  • Κύρια επενδυτική προτεραιότητα εγχωρίως για το 2020 και το 2021 είναι η αύξηση παραγωγικής δυναμικότητας για ήδη παραγόμενα προιόντα.
  • Πλέον υποστηρικτικοί παράγοντες στην υλοποίηση επενδύσεων είναι η προσδοκώμενη ζήτηση για προϊόντα και οι τεχνολογικές εξελίξεις. Κύριοι παράγοντες με αρνητική επίδραση είναι η οικονομική πολιτική στο σύνολό της και η φορολόγηση κερδών.

Εκτιμήσεις επενδύσεων για το 2020

Στην έρευνα επενδύσεων που διεξήχθη το δίμηνο Οκτωβρίου – Νοεμβρίου του 2020, πραγματοποιήθηκε η τρίτη εκτίμηση για την πορεία των επενδύσεων στη Βιομηχανία κατά το περασμένο έτος. Αυτή η εκτίμηση πραγματοποιήθηκε προς τα τέλη του έτους, όταν είχαν ήδη υλοποιηθεί σε κάποιο βαθμό ή καθόλου, τα επενδυτικά σχέδια που είχαν αποτυπωθεί σε προηγούμενες έρευνες. Σύμφωνα με αυτές τις εκτιμήσεις των επιχειρήσεων, οι επενδυτικές δαπάνες στο σύνολο της Βιομηχανίας το 2020 αναμενόταν να είναι 6,9% χαμηλότερες σε σχέση με τις δαπάνες του 2019. Η αρχική πρόβλεψη για πέρυσι, στην αντίστοιχη χρονικά έρευνα του 2019, ήταν ισχυρή άνοδος, κατά 21,5%.

Βεβαίως, σε εκείνη την περίοδο δεν είχε ξεκινήσει η πανδημία του COVID-19, που είχε ιδιαίτερα έντονο αντίκτυπο στην οικονομική δραστηριότητα και στην πρόθεση για επενδύσεις. Άλλωστε, ήδη από την πρώτη έρευνα του 2020, που έγινε ως επί το πλείστον πριν την εκδήλωση της υγειονομικής κρίσης εγχωρίως (Φεβρουάριος – Μάρτιος 2020), η πρόβλεψη αύξησης των επενδύσεων είχε εξασθενήσει σημαντικά (+10,8%). Βάσει των αποτελεσμάτων της τρέχουσας έρευνας, το 2020 η επενδυτική δραστηριότητα συρρικνώθηκε στους περισσότερους μεταποιητικούς κλάδους, υπάρχουν όμως και ορισμένοι κλάδοι της Βιομηχανίας στους οποίους η επενδυτική δραστηριότητα διευρύνθηκε κατά το περασμένο έτος.

Συγκεκριμένα, μεταξύ των βασικών βιομηχανικών κλάδων, στον κλάδο Μη Μεταλλικών Ορυκτών προέκυψε από την έρευνα σημαντική μείωση κατά 51,3%, ενώ στα Χημικά εκτιμήθηκε ήπια άνοδος το 2020, κατά 2,8%. Στα Τρόφιμα – Ποτά – Καπνός, κλάδος ο οποίος έχει σημαντικό ειδικό βάρος στον τομέα της Βιομηχανίας εγχωρίως, οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων κατέληξαν σε μείωση επενδυτικών δαπανών πέρυσι κατά 12,5%. Στον κλάδο Ξύλου και προϊόντα αναμενόταν για το 2020 υποχώρηση της επενδυτικής δαπάνης κατά 10,2%. Στον αντίποδα, έντονη άνοδος επενδυτικών δαπανών το προηγούμενο έτος προέκυψε στους κλάδους Πλαστικών-Ελαστικών, κατά 21,7%, όπως και στην Ένδυση (+9,3%) και τα Μεταλλικά προϊόντα (+6,7%).

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εκτιμήθηκε υποχώρηση των επενδύσεων το 2020, τόσο στην Ευρωζώνη, όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα, η επενδυτική δραστηριότητα παρουσίασε μείωση 8,8% στην ΕΕ-27 και 9,8% στην Ευρωζώνη αντίστοιχα. Οι προηγούμενες εκτιμήσεις για το περασμένο έτος έδειχναν ηπιότερη κάμψη της επενδυτικής δαπάνης σε Ευρωζώνη (-3,2%) και ΕΕ (-4,1%). Στις περισσότερες από τις ευρωπαϊκές χώρες οι πρόσφατες εκτιμήσεις των επενδυτικών μεταβολών για το 2020 ήταν καθοδικές. Εκτιμήσεις ενίσχυσης καταγράφηκαν σε 7 από τις 27 χώρες: Δανία, Μάλτα, Λετονία, Λιθουανία, Ιρλανδία, Κύπρος και Σλοβενία.

Προβλέψεις επενδύσεων για το 2021

Στην παρούσα έρευνα οι επιχειρήσεις προέβησαν στην πρώτη πρόβλεψη για τις επενδυτικές δαπάνες τους κατά το νέο έτος. Σύμφωνα με τη διαχρονική εμπειρία από την Έρευνα Επενδύσεων, οι αρχικές προβλέψεις για το επίπεδο της επενδυτικής δραστηριότητας στο ερχόμενο έτος τείνουν να υπερεκτιμούν την τελική πραγματική δαπάνη.

Ως εκ τούτου, διαφέρουν αρκετά από τις επόμενες προβλέψεις που πραγματοποιούνται στη διάρκειά του και την τελική πρόβλεψη, κατόπιν της ολοκλήρωσης του έτους. Επομένως, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας θεωρείται ότι ενσωματώνουν ένα βαθμό αισιοδοξίας για την πορεία των επενδύσεων το 2021. Δεδομένων των παραπάνω, βάσει των στοιχείων από την Έρευνα Επενδύσεων στη Βιομηχανία την περίοδο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου, οι σχετικές δαπάνες προβλέφθηκε ότι θα ενισχυθούν το τρέχον έτος κατά 2,8%.

Η τάση δεν είναι ίδια σε όλους τους μεταποιητικούς κλάδους. Ο αριθμός αυτών στους οποίους είναι ανοδική είναι ίδιος με εκείνων στους οποίους αναμένεται πτώση. Η μεγάλη ένταση της ανόδου σε ορισμένους από τους κλάδους καθόρισε τη συνολική τάση στη Βιομηχανία.

Μεταξύ των σημαντικότερων κλάδων, αύξηση επενδύσεων φέτος προβλέφθηκε στα Τρόφιμα– Ποτά – Καπνός, κατά 6,7% και στα Μη Μεταλλικά Ορυκτά (20,2%, Πίνακας 1). Στα Χημικά προβλέφθηκε μείωση της δαπάνης (-8,2%), όπως και στα Πλαστικά-Ελαστικά (-17,5%). Ισχυρή άνοδος αναμένεται στα Μεταλλικά Προϊόντα (+12,6%), στον κλάδο Ξύλου και Προϊόντων (+39,3%) και στα Διυλιστήρια (+58,4%).

Στην ΕΕ και την Ευρωζώνη οι προσδοκίες για το 2021 είναι θετικές, με την προβλεπόμενη άνοδο στη δεύτερη περιφέρεια να είναι μεγαλύτερη. Στο σύνολό τους οι επενδυτικές δαπάνες στη Βιομηχανία προβλέπεται ότι θα αυξηθούν φέτος κατά 2,2% στην ΕΕ και 4,6% στην Ευρωζώνη. Επομένως, η πρόβλεψη στην Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ εκείνων στις δύο περιφέρειες. Οι προβλέψεις είναι ανοδικές στην πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών. Οι επενδυτικές δαπάνες αναμένεται να υποχωρήσουν σε 8 χώρες, ήτοι στη Δανία, τη Λετονία, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Σουηδία, την Ολλανδία, την Πορτογαλία και την Βουλγαρία.