Εργάνη: Θετικό ισοζύγιο απασχόλησης τον Ιούλιο – Φρένο απολύσεων, μείωση προσλήψεων στο επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», κατά το μήνα Ιούλιο 2020 καταγράφεται αύξηση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, καθώς προκύπτει θετικό ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων κατά 67.911 θέσεις εργασίας.

Συγκεκριμένα, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 306.808 και οι αποχωρήσεις σε 238.897. Από τις 238.897 συνολικά αποχωρήσεις, οι 87.824 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 151.073 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Από τη σύγκριση των στοιχείων των δύο μηνών, Ιούλιος 2020 και Ιούλιος 2019, προκύπτει αυξημένη επίδοση κατά 82.602 περισσότερων θέσεων εργασίας για τον Ιούλιο 2020 (θετικό ισοζύγιο 67.911 θέσεων εργασίας) έναντι αρνητικού ισοζυγίου (-14.691) τον Ιούλιο του 2019, αποτελώντας την υψηλότερη καταγεγραμμένη θετική επίδοση ισοζυγίου μηνός Ιουλίου από το 2001, μέχρι σήμερα.

Σχετικά με το είδος των συμβάσεων εργασίας από τις 306.808  προσλήψεις του Ιουλίου, οι μισές μόνο 158.529 είναι πλήρους απασχόλησης ενώ οι υπόλοιπες είναι 120.065 μερικής και οι 28.214 εκ περιτροπής απασχόλησης.

Περίοδος Ιανουαρίου-Ιουλίου 2020

Αθροιστικά για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2020, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 1.157.209 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 1.045.904, εκ των οποίων οι 609.438 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 436.466 οικειοθελείς αποχωρήσεις.

Συγκριτικά με το επτάμηνο του 2019 παρατηρείται μείωση προσλήψεων κατά 512.712 αλλά και μείωση αποχωρήσεων κατά 342.242. Όμως το φετινό επτάμηνο το ισοζύγιο είναι θετικό μόλις κατά 111.305 θέσεις εργασίας έναντι 281.775 θέσεων εργασίας το περσινό επτάμηνο.

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι τα διάφορα προγράμματα της κυβέρνησης φρέναραν τις απολύσεις, αλλά δεν μπόρεσαν να ενισχύσουν τις προσλήψεις. Σε κάθε περίπτωση η αύξηση της ανεργίας είναι γεγονός όπως έδειξαν και τα στοιχεία που ανακοίνωσε προσφάτως η ΕΛΣΤΑΤ για τον Μάιο του 2020.