Έργο για λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας υλοποιεί η Space Hellas

H Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας ανέθεσε στη Space Hellas την υλοποίηση ενός πρωτοπόρου έργου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Πρόκειται για την εισαγωγή της σύγχρονης τεχνολογίας Application Centric Infrastructure (ACI) της Cisco, στα κέντρα δεδομένων της ΕΤΕ, προκειμένου η τράπεζα να ενισχύσει την επιχειρηματική της απόδοση, την ευελιξία και την ανταγωνιστικότητά της.

Σημειώνεται ότι η τεχνολογία ACI αποτελεί την πιο περιεκτική και ολοκληρωμένη λύση Software Defined Networking για την υποδομή των Data Centers, καθώς υποστηρίζει φυσικά, εικονικά και Cloud περιβάλλοντα με Κεντρική Διαχείριση και κοινό Policy Framework.

Με τον τρόπο αυτό η λειτουργία του δικτύου γίνεται αμέσως ευκολότερη και πιο επεκτάσιμη, καθώς είναι εφικτή μία πρώτη παραμετροποίηση για να εφαρμοστεί στη συνέχεια σε ολόκληρο το δίκτυο.

Με την τεχνολογία ACI επιτυγχάνεται λιγότερη ανθρώπινη παρέμβαση και λήψη άμεσων αποφάσεων, γεγονός που συνεπάγεται γρηγορότερους χρόνους απόκρισης στις απαιτήσεις του ΙΤ οργανισμού, αλλά και καλύτερη προστασία, βελτιώνοντας επιπλέον την ασφάλεια με microsegmentation στο επίπεδο των εφαρμογών.