Εταιρική διακυβέρνηση για κλάματα στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ – Υποβάθμιση από την Institutional Shareholders Services

Αριστερά ο Γεώργιος Μυλωνογιάννης νέος Πρόεδρος του Δ.Σ., και δεξιά ο Αριστείδης (Άρης) Ξενόφος Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος,

Η Institutional Shareholders Services (ISS) ο μεγαλύτερος, ανεξάρτητος, διεθνής οίκος εποπτείας εταιρικής διακυβέρνησης,  υποβάθμισε την αξιολόγηση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ως προς την τήρηση των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης. Η αξιολόγηση της ελληνικής εταιρείας από την βαθμίδα 4 που βρίσκονταν πριν αναλάβει η σημερινή διοίκηση που όρισε η Reggeborgh υποβιβάστηκε στο 7 καθώς η κλίμακα είναι από το 10 για την χειρότερη θέση έως το 1 για την καλύτερη βαθμολογία.

Η επίδοση αυτή δείχνει ότι το επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης δεν ανταποκρίνεται σε διεθνή  πρότυπα και αποδίδεται στο γεγονός ότι ο πρόεδρος της εταιρείας είναι εκτεθειμένος σε εργασίες συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τρίτους ενώ ο διευθύνων σύμβουλος είχε εμπλοκή σε διαγωνισμούς στους οποίους συμμετείχε τόσο η ΑΚΤΩΡ όσο και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Στην έκθεση της ISS επισημαίνεται ότι ο πρόεδρος της εταιρείας είναι μη εκτελεστικός αλλά και μη ανεξάρτητος, υπάρχουν ελάχιστες γυναίκες σε ηγετικές θέσεις ενώ η εταιρεία δεν έχει δημοσιοποιήσει  επαρκείς πληροφορίες  σχετικά με την κατοχή μετοχών των μελών ΔΣ και στελεχών της εταιρείας.