F.G. Europe: Στις 10 Ιανουαρίου παύει η διαπραγμάτευση της μετοχής

Στις 10 Ιανουαρίου θα σταματήσει η διαπραγμάτευση της μετοχής της FG Europe μετά το squeeze out από την Silaner Investments Ltd.

Οπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση:

H «SILANER INVESTMENTS LIMITED» (η «SILANER») με επιστολή της γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Ε.Κ.) δυνάμει της από [19.12.2019] απόφασής του:

(α) Ενέκρινε το αίτημα της SILANER για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) των κοινών μετοχών της εταιρείας «F.G. EUROPE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» (η «0,4920») σύμφωνα με το άρθρο 27 (5) (πρώτο εδάφιο) του Ν.3461/2006 και το άρθρο 2 της υπ’ αριθμόν 1/644/22.4.2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ. «Άσκηση δικαιώματος εξαγοράς μετά το τέλος δημόσιας πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν.3461/2006», και

(β) Όρισε ως ημέρα παύσης της διαπραγμάτευσης των μετοχών της F.G. EUROPE την 10η Ιανουαρίου 2020.

2. Σύμφωνα με τα όσα ορίζει η υπ’ αριθμόν 1/644/22.4.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ. η SILANER θα καταβάλει τίμημα τοις μετρητοίς ύψους ευρώ 0,4920 ανά μετοχή:

(α) στην Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρισης, προκειμένου εκείνη με τη σειρά της να πιστώσει τους σχετικούς λογαριασμούς χρηματικής εκκαθάρισης των χειριστών, για εκείνους τους δικαιούχους που έχουν παράσχει στους χειριστές τους σχετική εξουσιοδότηση είσπραξης του αναλογούντος τιμήματος, και

(β) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ:

i. εκείνων των δικαιούχων που δεν έχουν εξουσιοδοτήσει σχετικά τους χειριστές τους,

ii. των κατόχων κινητών αξιών που βρίσκονται σε λογαριασμό χειριστή υπό ειδική εκκαθάριση και

iii. των δικαιούχων οιωνδήποτε δικαιωμάτων επί των κινητών αξιών της F.G. EUROPE επί των οποίων έχει συσταθεί ενέχυρο, επικαρπία ή έχουν κατασχεθεί.

3. Η καταβολή του τιμήματος θα πραγματοποιηθεί εντός 3 εργάσιμων ημερών μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των συναλλαγών που θα καταρτισθούν κατά την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της F.G. EUROPE, σύμφωνα με όσα ορίζουν τα άρθρα 4 και 5 της υπ’ αρ. 1/644/22.4.2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.

Επιπλέον, η SILANER θα αναλάβει να καταβάλει σύμφωνα με το άρθρο 5 (3) της υπ΄ αριθμόν 1/644/22.4.2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ. τις προμήθειες, δικαιώματα και έξοδα της Ε.Χ.Α.Ε. και του Τ.Π.Δ. και τυχόν φόρους και τέλη επί των συναλλαγών, κατά τη διενέργεια των μεταβιβάσεων των κοινών μετοχών της F.G. EUROPE στην SILANER.