Folli Follie: Το πόρισμα της PwC που εμπλέκει Μάκη Μπαλαούρα και υπουργούς ΣΥΡΙΖΑ

Ποινικά κολάσιμες πράξεις, όπως αυτές της κατάχρηση και χειραγώγησης της αγοράς, χρήση προνομιακής πληροφόρησης, δημοσίευση ψευδών και παραπλανητικών στοιχείων και πληροφοριών προς το επενδυτικό κοινό, απάτη σε βάρος της εταιρείας και των μετόχων της, εντοπίζει μεταξύ άλλων η ελεγκτική εταιρεία PwC στην ενδιάμεση έκθεση διαχειριστικού ελέγχου που διενήργησε στην Folli Follie ΑΕΒΤΕ και σε θυγατρικές της.

Από την έρευνα της PwC επιβεβαιώνεται ότι οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ήταν ουσιωδώς εσφαλμένες από το 2001, με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται στο επενδυτικό κοινό πλασματική εικόνα. Τα ευρήματα της PwC αποκαλύπτουν όχι μόνο τις μεθοδεύσεις που έγιναν πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο αλλά και προσπάθειες συγκάλυψης και παρεμπόδισης των ελέγχων μετά τις αποκαλύψεις όταν αυτές έγιναν γνωστές από την έκθεση του επενδυτικού κεφαλαίου Quintessential Capital Management, τον Μάιο του 2018, εμπλέκοντας και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Αναφέρονται πληροφορίες για εσωτερική επικοινωνία μεταξύ του διευθυντή ασφαλείας της Folli Follie τον Τζώρτζη Κουτσολιούτσο τον Μάϊο του 2018 όταν ξέσπασε το σκάνδαλο, σύμφωνα με τις οποίες το Μέγαρο Μαξίμου επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και ο τότε Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ήταν ενήμεροι για την επιχείρηση «συνδρομής» προς την Folli Follie.

Υπάρχει αναφορά στους πρώην υπουργούς Αλέκο Φλαμπουράρη και Αλέξη Χαρίτση και τους βουλευτές Μάκη Μπαλαούρα και Σταύρο Αραχωβίτη που συμμετείχαν στη διαρκή επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής. Υπάρχει αναφορά για «άμεσες ανάγκες» 80.000 του βουλευτή Μάκη Μπαλαούρα , για τις οποίες ο κ. Μπαλαούρας απάντησε ότι πρόκειται για δωρεές σε νοσοκομεία της εκλογικής του περιφέρειας (Ηλείας), τις οποίες είχε ανακοινώσει δημόσια στον τοπικό τύπο. Ο συντάκτης των mail που κατέθεσε στην PwC αναφέρει πως αυτά τα χρήματα δόθηκαν σε μετρητά.

Η έκθεση πάντως κάνει μια διευκρίνηση, επισημαίνοντας «ότι οι επικοινωνίες παρατίθενται για λόγους πληρότητας της επεξεργασίας των στοιχείων που μας δόθηκαν, αλλά δεν ήταν δυνατόν να επιβεβαιώσουμε την ακρίβειά τους ούτε εάν τα όσα γεγονότα περιγράφονται πραγματικά έλαβαν χώρα ή αν ήταν ενέργειες που συζητήθηκαν και ο αποστολέας των επικοινωνιών αναφέρει ως πραγματοποιηθέντα”.

Από την ενδιάμεση έκθεση προκύπτει πως τουλάχιστον για την περίοδο από το 2007 μέχρι και το 2017, τα στοιχεία των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, ήταν ψευδή και παραπλανητικά. Με την PwC να εκτιμά πως οι εικονικές πωλήσεις από θυγατρικές εταιρείες του ομίλου στην Ασία λάμβαναν χώρα ήδη από το 2001. Αποτέλεσμα η τιμή της μετοχής διαχρονικά να παρουσιάζει ανοδική πορεία και οι κ.κ. Δημήτρης Κουτσολιούτσος και Γεώργιος Κουτσολιούτσος να αποκομίσουν έσοδα 130,5 εκατ. ευρώ και 3,8 εκατ. ευρώ αντίστοιχα από πωλήσεις μετοχών μέσω 7 περιπτώσεων ιδιωτικής τοποθέτησης την περίοδο 2004-2017. Επιπρόσθετα η εταιρεία από το 2001 έχει εγκρίνει διανομές μερισμάτων και επιστροφές κεφαλαίου συνολικής αξίας 116 εκατ. ευρώ περίπου από τα οποία υπολογίζεται ότι ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος εισέπραξε 44 εκατ. ευρώ και ο Γεώργιος Κουτσολιούτσος 2,2 εκατ. ευρώ.

Από τον επιτόπιο έλεγχο στα γραφεία της Folli Follie Group (FFSA) αλλά και από την ανασκόπηση ηλεκτρονικών επικοινωνιών εντοπίστηκαν έγγραφα που δημιουργούν εύλογες υπόνοιες ότι ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος και ο Γεώργιος (Τζώρτζης) Κουτσολιούτσος σε τρεις τουλάχιστον περιπτώσεις είχαν εκτελέσει επιπλέον αγοραπωλησίες μετοχών της εταιρείας μέσω τρίτων. Σε όλες τις περιπτώσεις παρατηρήθηκε ότι οι αγορές των μετοχών από τρίτους πραγματοποιήθηκαν σε τιμή πολύ χαμηλότερη από την εκάστοτε χρηματιστηριακή αξία της μετοχής, ενώ σε μια από τις περιπτώσεις η αγορά των μετοχών φαίνεται ότι προήλθε από το προσωπικό χαρτοφυλάκιο του Δημήτρη Κουτσολιούτσου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την πραγματοποίηση σημαντικών κερδών από τη μετέπειτα πώληση των ως άνω μετοχών που χρονικά φαίνεται να πραγματοποιείται μετά από τις ανακοινώσεις των ενδιάμεσων αποτελεσμάτων της εταιρείας για το πρώτο τρίμηνο και το πρώτο εξάμηνο του 2009:

– τον Νοέμβριο του 2008 πραγματοποιήθηκε αγορά 300.000 μετοχών της FFSA από την Landocean με εντολή του T. Law (κρατώντας ενήμερους τους Δημήτρη Κουτσολιούτσο και Τζώρτζη Κουτσολιούτσο) όπως και πώληση 200.000 μετοχών τον Σεπτεμβρίου του 2009, με εκδήλωση πρόθεσης για την πώληση και άλλων 277.000 μετοχών. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι από τις πραγματοποιηθείσες πωλήσεις των μετοχών αποκοιμίστηκαν κέρδη τουλάχιστον 1,5 εκατ. ευρώ.

– τον Δεκέμβριο του 2008 τρίτο πρόσωπο εξαγόρασε 800.000 μετοχές της FF που βρίσκονταν στην κατοχή του Δημήτρη Κουτσολιούτσο μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής για ταμειακή διευκόλυνση του ιδίου. Με βάση τη συμφωνία ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος θα επαναγόραζε τις μετοχές στην ίδια τιμή δύο περίπου μήνες αργότερα και ως εγγύηση εξέδωσε μεταχρονολογημένη επιταγή ύψους 5 εκατ. ευρώ. Ωστόσο αν η επαναγορά δεν λάμβανε χώρα για οποιοδήποτε λόγο τότε το τρίτο πρόσωπο θα μπορούσε να προβεί σε πωλήσεις μετοχών όπως ο ίδιος ήθελε. Οι πωλήσεις μετοχών συγκεντρώνονται χρονικά στην περίοδο από τα τέλη Απριλίου 2009 έως τις αρχές Ιουλίου του 2009 και μέρος των εσόδων φαίνεται να μεταβιβάζεται στον ΓΚ.

– τον Ιανουάριο του 2009 φαίνεται να πραγματοποιούνται αγορές άνω των 2,3 εκατ. μετοχών από φαινομενικά τρίτη ανεξάρτητη εταιρεία και σταδιακές πωλήσεις 1,7 εκατ. μετοχών από το τέλος Ιουλίου έως και τον Δεκεμβρίου του 2009 με καθαρό κέρδος πάνω από 13 εκατ. ευρώ. Στο έγγραφο που εντοπίστηκε φαίνεται πως το κέρδος αυτό μοιράζεται στα δύο, ενώ έχει επίσης εντοπιστεί εξτρέ από τραπεζικό λογαριασμό του Δημήτρη Κουτσολιούτσου σύμφωνα με το οποίο στις 9/4/2010 πιστώνεται ο εν λόγω τραπεζικός λογαριασμός (είσπραξη) με το ποσό των 5 εκατ. ευρώ και με περιγραφή που συνάδει με την επωνυμία της προαναφερόμενης εταιρείας.

Από την έρευνα προκύπτει πως Δημήτρης Κουτσολιούτσος και Τζώρτζης Κουτσολιούτσος είχαν υπό τον δικό τους έλεγχο και διενεργούσαν χρηματιστηριακές συναλλαγές με επενδυτικούς λογαριασμούς που τηρούνταν στο όνομα τρίτων. Στα γραφεία της FFSA εντοπίστηκαν αντίγραφα 21 καταθετηρίων εγγράφων στα οποία εμφαίνεται να κατατίθενται σε λογαριασμό χρηματιστηριακής εταιρείας με αιτιολογία “ΧΧΧΧΧΧ” 6,49 εκατ. ευρώ. Περαιτέρω έχουν εντοπιστεί παρόμοια έγγραφα για καταθέσεις σε χρηματιστηριακούς λογαριασμούς των Δημήτρη Κουτσολιούτσου και Τζώρτζη Κουτσολιούτσου συνολικού ύψους 23,2 εκατ. ευρώ.

Πέραν των παραπάνω έχουν εντοπιστεί έγγραφα που αποδεικνύουν πως οι Δημήτρης Κουτσολιούτσος και Τζώρτζης Κουτσολιούτσος προέβησαν σε αγορά σημαντικού αριθμού μετοχών της εταιρείας μέσω των προσωπικών τους λογαριασμών στην χρηματιστηριακή εταιρεία κατά το τελευταίο τετράμηνο του 2011, περίοδο όπου άρχισαν οι συζητήσεις για πιθανή εξαγορά των ΚΑΕ από τη Dufry. Το επενδυτικό κοινό ενημερώθηκε για την επικείμενη εξαγορά προς το τέλος του 2012.

Πρόεδρος επιτροπής ο πατέρας της συζύγου του Τζώρτζη Κουτσολιούτσου 

Ελλείψεις εντοπίζονται και στο σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης του ομίλου που είχαν συντείνει, αν όχι επιτρέψει ή διευκολύνει τη διάπραξη των επιλήψιμων διαχειριστικών πράξεων που λάμβαναν χώρα στον όμιλο τουλάχιστον την τελευταία 15ετία. Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν ο Ζαχαρίας Μαντζαβίνος (πρώην μέλος δ.σ. της FFSA) πατέρας της Μαρίζας Μαντζαβίνου, (συζύγου του ΓΚ και υπεύθυνης του τμήματος Corporate Affairs FFSA) οδοντίατρος στο επάγγελμα.

Από την 1η Ιανουαρίου του 2017 έως και τις 6 Μαΐου του 2018 δύο μέλη του διοικητικού συμβουλίου της FF ήταν απόντες και στις 41 συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου που πραγματοποιήθηκαν, ενώ τρία άλλα μέλη απείχαν στις 30 με 40 συνεδριάσεις από τις 41 συνολικά. Επίσης οι πραγματικές αμοιβές των μελών του δ.σ. κατά την περίοδο 2012-2014 ήταν υψηλότερες από τα ποσά που είχαν εγκριθεί από τις ετήσιες γενικές συνελεύσεις των μετόχων κατά 2,3 εκατ. ευρώ το 2012, 512.000 ευρώ το 2013 και 505.000 ευρώ το 2014.

Μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας και της Επιτροπής Ελέγχου είχε συνάψει σύμβαση με την εταιρεία χωρίς την ειδική άδεια της γενικής συνέλευσης των μετόχων για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα στρατηγικής με ετήσιες απολαβές 300.000 ευρώ, ενώ μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου από το 2011 φαίνεται να παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες στη θυγατρική της Planaco ενώ έχουν εντοπιστεί στοιχεία που αποδεικνύουν πως σε μια περίπτωση έλαβε 365.000 ευρώ από τον Δημήτρη Κουτσολιούτσο και 3.000 ευρώ από κοινό λογαριασμό των Δημήτρη, Τζώρτζη και Καίτης Κουτσολιούτσου.

Από τον έλεγχο εντοπίστηκαν επίσης στοιχεία που δημιουργούν εύλογες υπόνοιες για τη διάπραξη από μέλη της οικογένειας Κουτσολιούτσου ενεργειών υπεξαίρεσης χρηματικών ποσών, αποθεμάτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

Στις 25 Απριλίου του 2019 ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος με επιστολή του προς τον τότε διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Τάσο Φράγκου προέβαλε αξιώσεις για οφειλόμενο ποσό προς τον ίδιο από την FF ύψους 43,9 εκατ. δολ. Η PwC εντόπισε αντιφατικά στοιχεία με βάση τα οποία ο ίδιος ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος είχε δεσμευτεί σε πιθανό δανειστή της FF να μην απαιτήσει από την εταιρεία ένα ποσό που αυτή του όφειλε ύψους 16,8 εκατ. δολ. περίπου.

Από τον έλεγχο της PwC προκύπτει μια οφειλή της (Folli Follie Group Sourcing) FFGS προς τον Δημήτρης Κουτσολιούτσος ύψους 31,6 εκατ. ευρώ αλλά ταυτόχρονα διαπιστώνεται ότι η FFGS έχει απαίτηση από τον Landocean ύψους 37 εκατ. ευρώ. Εφόσον τελικά αποδειχθεί ότι ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος ήταν ο πραγματικός δικαιούχος της Landocean τότε από τον συμψηφισμό των δύο ποσών προκύπτει απαίτηση της FFGS έναντι του Δημήτρη Κουτσολιούτσου ύψους 5,4 εκατ. ευρώ. Στα βιβλία της FFSA το υπόλοιπο του δοσοληπτικού λογαριασμού του Δημήτρη Κουτσολιούτσου βρίσκεται σε συμφωνία με τα παραπάνω όμως εντοπίζονται σημαντικές διαφορές στα υπόλοιπα που απεικονίζονται στα βιβλία της FFGS για τους Δημήτρη Κουτσολιούτσο και Landocean καθώς κατά την 31/12/2018 εμφανίζεται υποχρέωση 16,6 εκατ. ευρώ προς τον Δημήτρη Κουτσολιούτσο και απαίτηση 46.000 ευρώ από την Landocean.

Όμως, όπως αναφέρεται, ουδέποτε οι δοσοληψίες του Δημήτρη Κουτσολιούτσου με εταιρείες του ομίλου είχαν λάβει έγκριση από τη γενική συνέλευση των μετόχων ή το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Σε άλλο σημείο της έκθεσης της PwC αναφέρεται ότι κατά την περίοδο 2009-2018 η εταιρεία είχε πραγματοποιήσει πληρωμές άνω των 2,1 εκατ. ευρώ σε δύο κυπριακές εταιρείες που φέρεται να πραγματοποιήθηκαν για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών νομικής φύσεως, όμως δεν έχει εντοπιστεί κανένα προϊόν τέτοιας εργασίας. Αντίθετα έχουν εντοπιστεί στοιχεία που στοιχειοθετούν ενδείξεις πως αυτές οι εταιρείες ήταν συνδεδεμένες με τον Δημήτρη Κουτσολιούτσο και τον Τζώρτζη Κουτσολιούτσο, στελέχη της εταιρείας και τον νομικό σύμβουλο της Ι.Τ.

Πουλούσαν Bvlgari με έκπτωση 80%

Από τον έλεγχο εντοπίστηκε αλληλογραφία από το 2009 που καταδεικνύει πως η θυγατρικών των ΚΑΕ, Ελληνικές Διανομές, διενεργούσε μεμονωμένες συναλλαγές με εταιρείες που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο στελεχών της FFGS με αντικείμενο την εξαγωγή ρολογιών και κοσμημάτων του οίκου Bvlgari αξίας άνω των 2,7 εκατ. ευρώ. Η αγορά των ως άνω ειδών φαίνεται πως χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από την FFGS. Τα προϊόντα αυτά στη συνέχεια πουλήθηκαν από την FFGS στη φαινομενικά ανεξάρτητη από τον όμιλο εταιρεία Fenlane που ουσιαστικά ελεγχόταν από στελέχη του ομίλου με παροχή έκπτωσης 80%. Δεν έχει εντοπιστεί πληρωμή προς την FFGS για την πώληση αυτή και επομένως η FFGS υπέστη ζημιά 2,7 εκατ. ευρώ.

Από τα στοιχεία αποδεικνύεται η επιβάρυνση της εταιρείας κατά την περίοδο 2006-2010 με έξοδα για ναύλωση του σκάφους με Phalarope το οποίο άνηκε στον Δημήτρη Κουτσολιούτσο. Βάσει των στοιχείων που εντοπίστηκαν υπολογίζεται ότι τα έξοδα που επιβάρυναν την εταιρεία είναι περίπου 1,4 εκατ. ευρώ. Ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος προσποριζόταν έσοδα από τη ναύλωση των σκαφών του που χρησιμοποιούνταν από τον ίδιο ή και την οικογένεια του με επιβάρυνση της FFSA.

Μεταβίβαση οικοπέδου  και προσωπικά έξοδα

Επίσης εντοπίστηκε μεταβίβαση εφαπτόμενου οικοπέδου με την οικία της οικογένειας Κουτσολιούτσου στην Κηφισιά. Το εν λόγω ακίνητο βρισκόταν στην κατοχή της εταιρείας από το 1997 έως και το 2003, οπότε στις 5 Νοεμβρίου του 2003 περιήλθε στην κυριότητα του Τζώρτζη Κουτσολιούτσου μέσω συναλλαγής στην οποία ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος εκπροσωπούσε την εταιρεία. Σύμφωνα με το συμβόλαιο το αντίτιμο των 674 χιλ. ευρώ εξοφλήθηκε από τον Τζώρτζη Κουτσολιούτσο προς τον Δημήτρη Κουτσολιούτσο με μετρητά χωρίς την παρουσία συμβολαιογράφου. Δεν κατέστη δε δυνατόν να επιβεβαιωθεί η πραγματοποίηση της πληρωμής του τιμήματος από τον Τζώρτζη Κουτσολιούτσο προς την εταιρεία λόγω της μη παράδοσης των απαιτούμενων στοιχείων από την εταιρεία.

Επίσης διαπιστώθηκε η κάλυψη προσωπικών εξόδων μελών της οικογένειας Κουτσολιούτσου. Ενδεικτικά η εταιρεία πλήρωσε για αγορά επίπλων, διακοσμητικών και λοιπών ειδών οικιακού εξοπλισμού συνολικής αξίας 125.000 ευρώ. Επίσης πλήρωσε για αγορά, μίσθωση και συντήρηση σημαντικού αριθμού αυτοκινήτων καθώς και πτητικών μέσων. Άλλα έξοδα που δεν εξυπηρετούσαν την επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας αφορούσαν τις σταθερές παραγγελίες οίνου που κόστιζαν στην εταιρεία περίπου 60.000 δολαρίων κατ’ έτος τουλάχιστον από το 2011.

Τα Καταστήματα Αφορολόγητων Ειδών (ΚΑΕ) 

Σημαντικές συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν με επίκεντρο τα Καταστήματα Αφορολόγητων Ειδών (ΚΑΕ) και υπάρχουν αρκετά γεγονότα σχετικά με αυτές, τα οποία όπως σημειώνεται στην έκθεση της PwC, είναι άξια αναφοράς.

Η Folli Follie απέκτησε το αρχικό της μερίδιο στα ΚΑΕ το 1999 και μέχρι το 2006 είχε πλέον αποκτήσει το 52% του μετοχικού κεφαλαίου. Τον Οκτώβριο του 2007 πραγματοποιήθηκε η εξαγορά του πλειοψηφικού ποσοστού της εταιρείας Elmec Sport μέσω της ΚΑΕ ΑΕ η οποία πλήρωσε 28 εκατ. ευρώ περισσότερα από το ποσό που είχε καταβάλει ο προηγούμενος ιδιοκτήτης της εν λόγω εταιρείας για να την εξαγοράσει μόλις πέντε μήνες νωρίτερα.

Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας μια παράλληλη σύμβαση που δέσμευσε τον αρχικό ιδιοκτήτη της Elmec Sport σε τακτοποίηση θεμάτων που αφορούσαν το κτήριο Μινιόν κατά παράδοξο τρόπο, όπως σημειώνεται στην Έκθεση της PwC, δεν μεταφέρεται στην αγοράστρια εταιρεία ΚΑΕ αλλά σε τρίτη εταιρεία με έδρα τον Παναμά. Η εταιρεία αυτή εκτιμάται ότι ήταν συμφερόντων του Τζώρτζη Κουτσολιούτσου. Στο πλαίσιο αυτής της προαναφερθείσας σύμβασης ο αρχικός πωλητής παρείχε και χρηματική εγγύηση 6 εκατ. ευρώ για την εκτέλεση των υποχρεώσεών του υπό τη μορφή δεσμευμένου τραπεζικού λογαριασμού. Φαίνεται πως η σύμβαση αυτή τροποποιήθηκε καθώς η Παναμέζικη εταιρεία παραιτείται του ενός από τα δικαιώματα που είχε αναφορικά με τις εργασίες που θα έπρεπε να κάνει στο Μινιόν ο αρχικός πωλητής, το δεσμευμένο ποσό μειώνεται στα 2 εκατ. ευρώ και θεματοφύλακας αυτού του ποσού ορίζεται ο ΓΚ οπότε το ποσό των 2 εκατ. ευρώ μεταφέρεται από τον προηγούμενο θεματοφύλακα σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας Lysithea Shipmanagement Ltd που εκτιμάται πως ήταν συμφερόντων της οικογένειας Κουτσολιούτσου, καθώς τα ετήσια έξοδά της τα χειρίζονται η κ. Ε.Ν. (υπάλληλος της FFSA) και ο κ. Β. Κ. κεντρικός ταμίας της FFSA.

Το 2010 δημιουργήθηκε ο όμιλος Folli Follie Group κατόπιν συγχώνευσης των τριών εταιρεία (Folli Follie, KAE Elmec Sport) με την ΚΑΕ να είναι η απορροφώσα εταιρεία και να μετονομάζεται σε Folli Follie. Η σχέση ανταλλαγής δεν υπήρξε δίκαιη και εύλογη για τους μετόχους μειοψηφίας της ΚΑΕ και της Elmec Sport ενώ από αυτό ωφελήθηκε σημαντικά ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος ως μεγαλομέτοχος τότε της FFSA.

Σε μετέπειτα στάδιο πραγματοποιήθηκε η εξαγορά της ΚΑΕ από την ελβετική Dufry σε δύο φάσεις. Στο πλαίσιο αυτής της συναλλαγής επιτεύχθηκε και μια συμφωνία μη ανταγωνισμού που προέβλεπε την καταβολή ποσού 28 εκατ. ευρώ στους βασικούς μετόχου της FFSA (Δημήτρης και Τζώρτζης Κουτσολιούτσος). Η συμφωνία αυτή ουδέποτε ανακοινώθηκε από την πλευρά της εταιρείας αν και το ποσό καταβλήθηκε από την Dufry στην FFGS.

Τις εβδομάδες που προηγήθηκαν της είσπραξης του ποσού των 28 εκατ. ευρώ από την Dufry, η FFGS είχε μεταφέρει ποσό 24 εκατ. ευρώ στην ελεγχόμενη εταιρεία Landocean. Το ποσό αυτό μαζί με το μεταφερόμενο υπόλοιπο από προγενέστερες χρηματικές μεταφορές (37 εκατ. ευρώ στο σύνολο) στην προαναφερόμενη εταιρεία διαγράφηκε λογιστικά από τα βιβλία της FFGS στο τέλος του ίδιου χρόνου.

Τα ΚΑΕ έχοντας συνάψει σχετική σύμβαση με το Ελληνικό Δημόσιο είχε το δικαίωμα εκμετάλλευσης των καταστημάτων πώλησης αφορολογήτων ειδών σε αεροδρόμια, λιμάνια και μεθοριακούς σταθμούς για 50 χρόνια, ενώ με υπουργικές αποφάσεις την περίοδο 2003-2005 απέκτησε επίσης το δικαίωμα διάθεσης αφορολόγητων καυσίμων στα καταστήματα που διατηρούσε στους μεθοριακούς σταθμούς. Ωστόσο το 2008 με την έκδοση κοινοτικής οδηγίας θεσπίστηκε νέο διαφορετικό καθεστώς των ΕΦΚ για τα ενεργειακά προϊόντα, τα αλκοολούχα ποτά και τα βιομηχανοποιημένα καπνά. Αυτό σήμαινε πως ο φόρος κατανάλωσης θα έπρεπε πλέον και με άμεση εφαρμογή να καθίσταται απαιτητός κατά την πώληση των καυσίμων στα μεθοριακά πρατήρια της ΚΑΕ και η λειτουργία των καταστημάτων αφορολόγητων ειδών στους χερσαίους μεθόριους σταθμούς θα έπαυε το αργότερο μέχρι την 1/1/2017.

Παρά το γεγονός της εξαγοράς της ΚΑΕ από την Dufry το 2013, ο όμιλος παρέμενε άμεσα επηρεαζόμενος καθώς η συμφωνία προέβλεπε την προσαρμογή του τιμήματος πώλησης των μετοχών της ΚΑΕ αναλόγως των επιπτώσεων που θα είχε στα λειτουργικά κέρδη η χρονική στιγμή της ενσωμάτωσης της Κοινοτικής Οδηγίας του 2008 στην Ελληνική Νομοθεσία. Προς διασφάλιση της επιστροφής τυχόν ποσού από την ενδεχόμενη προσαρμογή του τιμήματος οι μετοχές της Dufry που έλαβε η FFSA ως μέρος του αρχικού τιμήματος της πώλησης θα παρέμεναν δεσμευμένες και η αποδέσμευσή τους θα εξαρτιόταν από τη χρονική στιγμή της ανωτέρω νομοθέτησης. Ωστόσο επιτεύχθηκε παράταση της εφαρμογής της Κοινοτικής Οδηγίας που λειτούργησε θετικά για τον όμιλο καθώς:

  • Μέχρι τη σύνταξη της έκθεσης έχουν θεσπιστεί 5 Νομοθετικές Ρυθμίσεις για την παράταση της εφαρμογής του άρθρου 14 της Οδηγίας που επιτρέπουν τη λειτουργία των καταστημάτων πώλησης αφορολόγητων ειδών στους μεθοριακούς σταθμούς έως και την 31/12/2022.
  • Συνεχίστηκε η πώληση των αφορολόγητων καυσίμων με βάση διαφορετική ερμηνεία της Κοινοτικής Οδηγίας από το Ελληνικό Δημόσιο παρά την άσκηση προσφυγής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το 2018 το Ελληνικό Δημόσιο συμμορφώθηκε με την κατάργηση της πώλησης αφορολόγητων καυσίμων μετά την καταδικαστική απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ.

Προσπάθειες συγκάλυψης και παρεμπόδισης ελέγχων

Στην έκθεση της η PwC αναφέρει πως προκύπτει σαφώς ότι ο Διευθυντής Ασφαλείας του ομίλου Ν.Σ. ανέλαβε να πραγματοποιήσει επαφές με αρμόδια πρόσωπα (ή πρόσωπο) για να διασφαλίσει μεταξύ άλλων την υποστήριξή τους προς τον όμιλο. Από επικοινωνίες του ΝΣ με τον Τζώρτζη Κουτσολιούτσο που περιήλθαν σε γνώση της PwC προκύπτει ότι εκπρόσωπος πολιτικού προσώπου διατύπωσε αίτημα για την πραγματοποίηση πληρωμής προς το εν λόγω πρόσωπο καθώς το εγχείρημα της στήριξης της Folli Follie θα ήταν δύσκολο και με μεγάλη έκθεση του προσώπου που θα το αναλάμβανε. Από στοιχεία επικοινωνίας που εξέτασε η PwC φαίνεται ο Τζώρτζης Κουτσολιούτσος να συναινεί για την πραγματοποίηση της εν λόγω πληρωμής από τον Ν.Σ. Στην έκθεση επισημαίνεται ότι δεν περιήλθαν σε γνώση της PwC στοιχεία που να επιβεβαιώνουν την καταβολή του ποσού που ζητήθηκε.

Επίσης η PwC έχει εντοπίσει ορισμένα περιστατικά τα οποία αποτελούν ενδείξεις ενδεχόμενης παρεμπόδισης ελέγχου. Ένα από αυτά είναι η συμμετοχή στα γεγονότα της περιόδου που ακολούθησε την ανακοίνωση της έκθεσης της QCM ενός προσώπου με το όνομα Hal Hirsch (managing partner της εταιρείας Sovereign Capital Partners (SCP). Ενώ η σύμβαση που είχε υπογράψει η SCP με την FFSA είχαν σαν αντικείμενο την προσφορά βοήθειας της SCP προς την FFSA για την εταιρική και οικονομική αναδιάρθρωση του ομίλου FF με συγκεκριμένη αναφορά στη διασφάλιση χρηματοδότησης για τον όμιλο, ο ρόλος του Hal Hirsch φαίνεται να ήταν ευρύτερος σε συνεννόηση με την οικογένεια Κουτσολιούτσου.

Σημαντικό είναι το γεγονός ότι ο Hal Hirsch ασχολήθηκε σε μεγάλο βαθμό με την εποπτεία του έργου που διεξαγόταν από την A&M και μάλιστα φαίνεται να συνέβαλε στον περιορισμό του πεδίου της έρευνας της A&M. Παρά τις εμφανείς προσπάθειες του Hal Hirsch να συμβάλλει στον περιορισμό του πεδίου της εγκληματολογικής έρευνας, ακόμη και ο Hal Hirsch φαίνεται ότι δεν είχε λάβει αρχικά την πλήρη εικόνα των αδικοπραξιών στην εταιρεία από τους Δημήτρη και Τζώρτζη Κουτσολιούτσο, όπως φαίνεται από τον ισχυρισμό του ίδιου σε ένα email του Σεπτεμβρίου του 2018 που αναφέρει ότι ο Δημήτρης και ο Τζώρτζης Κουτσολιούτσος δεν του παρείχαν όλες τις λεπτομέρειες της απάτης όταν ξεκίνησαν τη συνεργασία τους, μια απάτη που ο Hal Hirsch περιέγραψε ότι είχε διαρκέσει 17 χρόνια.

Οι περιστάσεις διεξαγωγής της έρευνας της A&M ήταν προβληματικές και για άλλους λόγους. Η A&M υποχρεώθηκε μέσω της σύμβασής της με την εταιρεία να ενεργεί υπό την καθοδήγηση μεταξύ άλλων, -συμπεριλαμβανομένου του Hal Hirsch-, του Τζώρτζη Κουτσολιούτσου τότε διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας. Καθώς ο Τζώρτζης Κουτσολιούτσος είχε εμπλακεί στενά με τις πράξεις που διερευνούσε η A&M η ανάμιξη αυτή του επέτρεψε να είναι σε θέση να επηρεάσει, να καθυστερήσει ή να παρεμποδίσει τις προσπάθειες της A&M.

Στην έκθεση της PwC σημειώνεται πως αναπτύχθηκαν συνεχείς προσπάθειες κατά τους καλοκαιρινούς μήνες του 2018 από την οικογένεια Κουτσολιούτσου και άλλους να μετατοπίσουν το σύνολο της ευθύνης για τις διάφορες αδικοπραξίες στον υπό-όμιλο FFGS στον Ι. Μπεγιέτη, ο οποίος συμμετείχε αναμφισβήτητα στη διάπραξη των λογιστικών παρατυπιών όπως αναφέρει η PwC, αλλά εξίσου αναμφισβήτητα δεν ενεργούσε από μόνος του.

Επιπλέον υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για οργανωμένη παρεμπόδιση της ελεγκτικής εταιρείας ΕΥ η οποία υπέγραψε σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την εκτέλεση προσυμφωνημένων διαδικασιών με την FFSA τον Ιούνιο του 2018. Τελικά η ΕΥ παραιτήθηκε χωρίς να ξεκινήσει ουσιαστικά το έργο της, λόγω της αδυναμίας της να προχωρήσει όπως είχε συμφωνηθεί.

Επίσης η PwC εντόπισε ενδείξεις ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν λάμβανε όλες τις πληροφορίες από την εταιρεία που ζητούσε και ενδεχομένως ακόμη και περιπτώσεις όπου η ΕΚ έλαβε παραπλανητικές πληροφορίες από την εταιρεία, περιστατικό που πάλι φαίνεται να οφείλεται τουλάχιστον εν μέρει στη συμμετοχή εμπλεκόμενων ατόμων στην προετοιμασία ή επίβλεψη των απαντήσεων της εταιρείας στα αιτήματα και ερωτήματα της ΕΚ.

Παραίτηση αλλά… 

Οι Δημήτρης Κουτσολιούτσος και Κατερίνα Κουτσολιούτσου υπέβαλαν την παραίτησή τους από το διοικητικό συμβούλιο της FFSA στις 26 Σεπτεμβρίου του 2018 και στις 18 Δεκεμβρίου του 2018 ο Γεώργιος Κουτσολιούτσος από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου ενώ παρέμεινε ως μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου του 2019. Ωστόσο οι Δημήτρης και Τζώρτζης Κουτσολιούτσος παρέμειναν μέλη δσ. σε θυγατρικές του ομίλου ακόμα και μετά τη δημοσίευση της έκθεσης της QCM. Επιπλέον οι κ.κ. Δημήτρης και Τζώρτζης Κουτσολιούτσος λάμβαναν ενημέρωση και ασκούσαν επιρροή σε θέματα διοίκησης της εταιρείας ενώ δεν ήταν εκτελεστικά μέλη, εξακολουθούσαν να λαμβάνουν ενημέρωση σχετικά με θέματα της εταιρείας και μετά την παραίτησή τους από το ΔΣ. Και λάμβαναν προνομιακή ενημέρωση ανεπίσημα από ορισμένα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου σχετικά με ευρήματα ελέγχων που αφορούν και τους ίδιους.

Επιπλέον οι Δημήτρης και Τζώρτζης Κουτσολιούτσος μετά τη δημοσίευση της έκθεσης της QCM προσπάθησαν να εκχωρήσουν σήματα της FFSA προς εκμετάλλευση σε τρίτους και συγκεκριμένα προς την Somis Ltd εταιρεία ελεγχόμενη από τον ανηψιό του Δημήτρη Κουτσολιούτσου την αποκλειστική διανομή των προϊόντων Links of London.