ΓΕΚ-Τέρνα, Ιντρακάτ και Άκτωρ κατέθεσαν προσφορές για το φράγμα Χαβρία, προϋπολογισμού 85,4 εκατ. ευρώ

Τρία επιχειρηματικά σχήματα κατέθεσαν προσφορές για την κατασκευή, χρηματοδότηση, συντήρηση και λειτουργία του φράγματος Χαβρία στη Χαλκιδική, προϋπολογισμού 85,4 εκατ. ευρώ («ΦΡΑΓΜΑ ΧΑΒΡΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ (ΕΕΝ) ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – Α ΦΑΣΗΣ»).

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στο διαγωνισμό προσήλθαν τρεις συμμετέχοντες:

1. ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Τ.Ε. ΧΡ. Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

2. ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ INTRAKAT – SUEZ ΕAU FRANCE S.A.S. – ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.

3. ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

Πρόκειται για το πρώτο ιδιωτικό φράγμα, το οποίο θα ολοκληρωθεί με διαδικασία ΣΔΙΤ ενώ η προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος έχει παραταθεί τρεις φορές, προκειμένου να δοθεί χρόνος για να δημιουργηθούν τα σχήματα διεκδίκησης.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων των συμμετεχόντων θα διενεργηθεί την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020.

Το έργο περιλαμβάνει την υλοποίηση των εξής υποδομών:

  • Του Φράγματος Χαβρία και των συνοδών τεχνικών έργων και τα έργα μεταφοράς από το Φράγμα Χαβρία στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ)
  • Των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ)
  • Εξωτερικών δικτύων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 85.400.000 € χωρίς ΦΠΑ και η κατασκευαστική περίοδος του έργου εκτιμάται σε 3 χρόνια.

Η υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, θα συμβάλει σημαντικά στην αντιμετώπιση του χρονίζοντος προβλήματος της περιοχής της Χαλκιδικής σε πρόσβαση σε επαρκείς ποσότητες και καλής ποιοτικής κατάστασης πόσιμου νερού και στη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων μεθόδων αποθήκευσης νερού και δημιουργία νέων.