ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στο 30,2562% ανήλθε το ποσοστό της Reggeborgh Invest

H ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ενημερώνει ότι έλαβε σήμερα γνωστοποίηση από τον μέτοχο REGGEBORGH INVEST B.V. ότι στις 24/3/2020 επήλθε αύξηση στα δικαιώματα ψήφου του ως άνω μετόχου.

Συγκεκριμένα, στις 24/3 το ποσοστό της REGGEBORGH INVEST αυξήθηκε στο 30,2562%, που αντιστοιχούν σε 31.292.010 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, από 25,1084%, ήτοι 25.968.005 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, που ήταν πριν από τη συναλλαγή.

Στην ίδια ως άνω γνωστοποίηση, ο μέτοχος REGGEBORGH INVEST B.V. δήλωσε ότι δεν ελέγχεται από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλη οντότητα και δεν ελέγχει άλλη επιχείρηση/επιχειρήσεις που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα συμμετοχή στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

Παράλληλα, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με ξεχωριστή ανακοίνωσή της ενημερώνει ότι την ίδια ημερομηνία το ποσοστό της York Global Finance κατήλθε του ορίου του 5%.

Συγκεκριμένα, με βάση τη γνωστοποίηση που έλαβε από την εταιρεία York Capital Management Global Advisors, LLC, την οποία η τελευταία υπέβαλε για λογαριασμό της εταιρείας York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.a.r.l., στις 24/03/2020 επήλθε μείωση στα δικαιώματα ψήφου του ως άνω μετόχου, τα οποία και κατήλθαν του ορίου του 5%.

Σύμφωνα με την ως άνω επιστολή-γνωστοποίηση, η εταιρεία York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.a.r.l., είναι κατά ποσοστό 100% θυγατρική της York Global Finance Offshore BDH LLC, της οποίας ο βασικός διοικών μέτοχος είναι η εταιρεία York Global Finance Μanager LLC, η οποία με τη σειρά της ελέγχεται από την York Capital Management Global Advisors, LLC.

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου κατά την προηγούμενη γνωστοποίηση συναλλαγής: 7.909.588 ήτοι ποσοστό 7,6477% του μετοχικού κεφαλαίου.