Η αλυσίδα καταστημάτων Debenhams με ιστορία 242 ετών και 22.000 εργαζόμενους προσπαθεί να προστατευθεί από πιστωτές

Η αλυσίδα υπερκαταστημάτων Debenhams με ιστορία 242 ετών εξετάζει την πιθανότητα να προχωρήσει σε διορισμό διαχειριστών, προκειμένου να προστατευτεί από τους πιστωτές της, κατά την περίοδο παύσης των εμπορικών δραστηριοτήτων λόγω του κορονοϊού. Η εταιρεία που αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα θα προσπαθήσει να εξασφαλίσει και μία συμφωνία διάσωσης. Σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι η ενέργειά αυτή θα προστατεύσει την εταιρία από την ρευστοποίηση για όσο διάστημα τα 142 καταστήματά της στη Βρετανία παραμένουν κλειστά.

Η εταιρία απασχολεί 22.000 προσωπικό σε όλη τη χώρα, ενώ μόλις πριν από έναν χρόνο είχε διαφύγει τον κίνδυνο πτώχευσης από τους πιστωτές της.