Η Μυτιληναίος προπληρώνει το σύνολο του ομολογιακού δανείου 300 εκατ. ευρώ.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Μυτιληναίος.

Η εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ανακοίνωσε πως το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε στις 25 Μαΐου 2020 ότι θα προπληρώσει το σύνολο της ονομαστικής αξίας των ομολογιών που έχει εκδώσει και διαθέσει μέσω δημόσιας προσφοράς, δυνάμει του από 27.06.2017 Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως €300.000.000 και Σύμβασης Ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων (το «Πρόγραμμα ΚΟΔ»).

Η προπληρωμή θα γίνει στις 29.06.2020, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 7.3 του Προγράμματος ΚΟΔ («Προπληρωμή»). Στο πλαίσιο της Προπληρωμής και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Πρόγραμμα ΚΟΔ, θα καταβληθεί α) το σύνολο της ονομαστικής αξίας των ομολογιών, ήτοι €1.000 ανά ομολογία, και β) οι μέχρι την 29.06.2020 δεδουλευμένοι τόκοι, ανά ομολογία. Συνεπώς, για κάθε ομολογία ονομαστικής αξίας €1.000, ο ομολογιούχος θα λάβει συνολικό μικτό ποσό €1.015,9305555556, που αναλύεται σε €1.000 ονομαστική αξία, πλέον μικτού ποσού τόκων ύψους €15,9305555556.
Ως προς τη διαδικασία, θα ακολουθήσουν επόμενες ανακοινώσεις της MYTILINEOS.

Το ομόλογο είναι πενταετές, έκδοσης 2017 και λήξης 27/6/2022 με κουπόνι 3,1%. Προφανώς η Μυτιληναίος από το χρήμα που θα «βρέξει» λόγω της πανδημίας και θα λάβουν οι επιχειρήσεις, θα μπορεί να το αντλήσει με καλύτερους όρους.