Η σημερινή πρόεδρος του Ελληνοβρετανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου Άννα Καλιάνη πρώτη σε ψήφους στις εκλογές

Την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Ελληνοβρετανικού Επιμελητηρίου. Για πρώτη φορά στα 75 χρόνια λειτουργίας του και με δεδομένες τις ιδιαίτερες συνθήκες που όλοι αντιμετωπίζουμε, η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Επιμελητηρίου διεξήχθη με τη χρήση ψηφιακών μέσων (εξ αποστάσεως).

Τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μέσω τηλεδιάσκεψης, μεταξύ των μελών του Επιμελητηρίου περισσότερα από 140 υψηλόβαθμα στελέχη των μεγαλύτερων επιχειρήσεων από όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την ανάδειξη των 15 νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (10 Ελλήνων και 5 Βρετανών υπηκόων σύμφωνα με το Καταστατικό του Επιμελητηρίου), πραγματοποιήθηκε ψηφιακά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΖΕΥΣ του ΕΔΥΤΕ, που διασφαλίζει την ακεραιότητα της διαδικασίας και την αδιάβλητη διεξαγωγή μυστικών ψηφοφοριών με αμιγώς ηλεκτρονικό τρόπο.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε μετά το πέρας της ψηφοφορίας το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης και ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής, οι υποψήφιοι που εξελέγησαν κατά σειρά εκλογής/ψήφων στις δύο κατηγορίες (Έλληνες/Βρετανοί) και θα αποτελέσουν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο είναι οι ακόλουθοι:

Έλληνες επιτυχόντες:
1. Καλλιάνη Άννα (σημερινή πρόεδρος)
2. Δούκας Σπύρος
3. Καράμπελας Γιώργος
4. Χριστογιάννης Σωτήρης
5. Μανωλόπουλος Σπύρος
6. Χατζητσόλης Νικόλαος
7. Αρβανίτη Αφροδίτη
8. Μεσσήνης Σταύρος
9. Λορέντζος Μάνος
10. Μαστραντώνης Άγγελος

Βρετανοί επιτυχόντες:
1. Ευαγγέλου Κυριάκος (Κέννυ)
2. Κανάρογλου Κώστας
3. Μέμος Δημήτρης
4. Watson Irene M.
5. Turner Alexander E.G.

Από τη Γενική Συνέλευση εγκρίθηκε η προτεινόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο τροποποίηση του Καταστατικού του Ελληνοβρετανικού Επιμελητηρίου και επίσης εγκρίθηκαν ο Ετήσιος Οικονομικός Απολογισμός 2019 και η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για το έτος 2019.