Η ΤτΕ ανεβάζει το έλλειμμα του 2020 (σε ταμειακή βάση) στα 24,13 δισ. ευρώ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2020 το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε έλλειμμα 24.138 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 477 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 42.327 εκατ. ευρώ, από 51.199 εκατ. ευρώ πέρυσι. Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 62.936 εκατ. ευρώ, από 51.551 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2019.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών το πρωτογενές έλλειμμα που εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός κατά τη διάρκεια του 2020ανήλθε σε 18,2 δισ. ευρώ.

Πρωτογενές έλλειμμα 18,2 δισ. ευρώ στο 12μηνο του 2020 – Στα 47,3 δισ. τα έσοδα έναντι αρχικού στόχου 54,2 δισ.