Και ο Πατούλης ζητάει καλύτερο συντονισμό δράσεων για αποτελεσματικότερη διαχείριση της πανδημίας

Μετά τον Ηλία Μόσιαλο και ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης ζητάει συντονισμό δράσεων για αποτελεσματικότερη συμβολή στην εθνική προσπάθεια διαχείρισης της πανδημίας εξετάστηκε. Αυτό προέκυψε από την τηλεδιάσκεψη της επιτροπής Υγείας της ΕΝΠΕ. Στη διαδικασία συμμετείχαν περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες Υγείας και εκπρόσωποι των υπηρεσιών Υγείας των 13 Περιφερειών, οι οποίοι κατέθεσαν προτάσεις αλλά και προβλήματα που έχουν εντοπιστεί σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης και αντιμετώπισης της πανδημίας. Κοινή επισήμανση ήταν η ανάγκη ενίσχυσης των πρωτοβάθμιων δομών υγείας με στελέχωση προσωπικού, η αναβάθμιση του επιπέδου συνεργασίας των περιφερειακών αρχών με τους αρμόδιους φορείς της κεντρικής διοίκησης, η χαρτογράφηση των ελλείψεων και των συνθηκών στις δομές Υγείας των Περιφερειών, συμπεριλαμβανομένης και της πυκνότητας του πληθυσμού.

Οι εργασίες άνοιξαν από τον αντιπεριφερειάρχη Υγείας Αθ. Βαθιώτη και τη Γ’ διευθύντρια Υγείας της Περιφέρειας Αττικής Α. Μεγάλου, οι οποίοι παρουσίασαν αναλυτικά τις δράσεις της Περιφέρειας για την καλύτερη υγειονομική θωράκιση της Αττικής. Ο περιφερειάρχης στην εισήγησή του υπογράμμισε πως οι Περιφέρειες θέλουν να συμμετέχουν στην εθνική προσπάθεια, με συγκεκριμένους ρόλους και ευθύνες.

Επεσήμανε την ανάγκη μιας πλήρους χαρτογράφησης όλων των υγειονομικών συνθηκών και αναγκών κάθε Περιφέρειας, προκειμένου να έχουν ουσιαστικό ρόλο στη διαχείριση της πανδημίας. Προς αυτή την κατεύθυνση πρότεινε τη σύσταση ομάδας εργασίας με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των περιφερειαρχών η οποία με τη συνδρομή των αρμόδιων περιφερειακών διευθύνσεων υγείας και των κατά τόπους ιατρικών συλλόγων και άλλων φορέων θα καταγράφει δεδομένα και ελλείψεις και θα επεξεργάζεται προτάσεις για την επίλυση τους.

Αναφερόμενος στο πλαίσιο της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, ο Γ. Πατούλης τόνισε την ανάγκη στενότερης συνεργασίας κεντρικής κυβέρνησης, επιστημόνων και αυτοδιοικητικών αρχών το επόμενο διάστημα, «ώστε να μην βρεθούμε αντιμέτωποι με ένα τρίτο κύμα πανδημίας, ακόμη πιο βαρύ σε σχέση με αυτό που διανύουμε». Υπογράμμισε πως η περιφερειακή αυτοδιοίκηση πρέπει να έχει ρόλο στο ζήτημα του εμβολιασμού, τόσο όσον αφορά το γενικό σχεδιασμό για τον τρόπο και το χρόνο που θα υλοποιηθεί, επισημαίνοντας την ανάγκη να γίνει έγκαιρα χαρτογράφηση των εμβολιαστικών κέντρων στη χώρα.

Τέλος, αναφορικά με τις δυσμενείς επιπτώσεις της πανδημίας στην οικονομία, υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξουν πρόσθετα μέτρα στήριξης για τους εντονότερα πληγέντες επαγγελματικούς κλάδους όπως η εστίαση και ο τουρισμός.