Καρέλιας: Άνοδος πωλήσεων και λειτουργικών κερδών στο 9μηνο – Οι εκτιμήσεις για τη συνέχεια

Αύξηση πωλήσεων και λειτουργικών κερδών σημείωσε η καπνοβιομηχανία Καρέλιας κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2020, καθώς:

• Ο κύκλος εργασιών ανέβηκε από τα 768,7 στα 831,8 εκατ. ευρώ.

• Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) διευρύνθηκαν από τα 58,1 στα 64,9 εκατ. ευρώ.

• Τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν από τα 50,1 στα 45,5 εκατ. ευρώ, επηρεασμένα κυρίως από αρνητικές συναλλαγματικές διαφορές.

• Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων στις 30/9/2020 διαμορφώθηκε στα 532,2 εκατ. ευρώ.

• Κατά την ίδια ημερομηνία, οι δανειακές υποχρεώσεις ήταν μηδενικές, ενώ ταυτόχρονα ο Όμιλος διέθετε ταμείο 390 εκατ. ευρώ και χρηματοοικονομικές επενδύσεις ύψους 69,8 εκατ. ευρώ (29,56 εκατ. καταχωρημένα στο κυκλοφορούν ενεργητικό και 40,27 εκατ. στο πάγιο ενεργητικό).

Οπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η εταιρεία, ενίσχυσε περαιτέρω τα διαθέσιμά της, τα οποία ξεπέρασαν τα 449 εκ. ευρώ στο τέλος του Σεπτεμβρίου.

Τόσο στην εγχώρια, όσο και στις περισσότερες ώριμες αγορές του εξωτερικού, η Εταιρεία σημείωσε αύξηση του μεριδίου αγοράς των σημάτων της, ενώ στην κατηγορία του καπνού για στριφτό τσιγάρο η αύξηση του όγκου ξεπέρασε το 10%.

Εκτίμηση της ΚΑΡΕΛΙΑ είναι ότι φέτος, για πρώτη φορά, οι πωλήσεις καπνού θα ξεπεράσουν το όριο του ενός εκατομμυρίου κιλών σε ετήσια βάση. Ήδη, στα πλαίσια ευρύτερου επενδυτικού προγράμματος, ολοκληρώθηκε πρόσφατα επένδυση σε πρόσθετη γραμμή συσκευασίας καπνού για στριφτό τσιγάρο, ύψους 3 εκ. ευρώ, ώστε η Εταιρεία να συνεχίσει να καλύπτει την διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση.

Σχολιάζοντας τα παραπάνω, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Ανδρέας Καρέλιας, σημειώνει ότι «τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εννεαμήνου αντικατοπτρίζουν τις προσπάθειες Διοίκησης και εργαζομένων, ιδιαίτερα κάτω από το βάρος των πρωτόγνωρων συνθηκών που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε».

Σχετικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid 19, η Εταιρεία επισημαίνει την δραματική μείωση της ταξιδιωτικής κίνησης διεθνώς και τη συρρίκνωση των πωλήσεων μέσω καταστημάτων Duty Free, τομέα της αγοράς όπου η Εταιρεία είναι ιδιαίτερα επιτυχημένη.

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές Σεπτεμβρίου ολοκληρώθηκε η σημαντική δωρεά της ΚΑΡΕΛΙΑ προς το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αποτελούμενη από 50 κλίνες Μ.Ε.Θ. με πλήρη εξοπλισμό.