Καταγγελία εργαζομένων για μη τήρηση μέτρων κατά του κορωνοϊού από τον e-ΕΦΚΑ

Καταγγελία σε βάρος της διοίκησης του e-ΕΦΚΑ πραγματοποίησε σωματείο εργαζομένων στο υπουργείο Εσωτερικών καθώς ισχυρίζεται ότι δεν τηρείται η εφαρμογή των μέτρων & ρυθμίσεων στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς της COVID-19. Η καταγγελία έγινε από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εργαζομένων (ΠΣΕ) ΟΓΑ με ημερομηνία 11 Ιανουαρίου. Σε σχετικό έγγραφο αναφέρεται ότι παρατηρούνται «εμφανείς αποκλίσεις», σε σχέση με τις αντίστοιχες κοινές υπουργικές αποφάσεις (ΚΥΑ) και τις εγκυκλίους του υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκαν για το ίδιο θέμα στις 8 και στις 11 Ιανουαρίου, αντίστοιχα.

Οι αποκλίσεις αφορούν στη «Λειτουργία με το αναγκαίο προσωπικό» και στην «Υποχρεωτική τηλεργασία στο μέγιστο δυνατό ποσοστό».

Όπως αναφέρουν οι συνδικαλιστές «παρότι οι συνθήκες παραμένουν κρίσιμες ως προς τη διασπορά του ιού και τη διαμορφούμενη κατάσταση στα νοσοκομεία, με τις τελευταίες εγκυκλίους της, η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ μεταβάλλει τις οδηγίες της προς το δυσμενέστερο».

Την ίδια στιγμή σε πολλές δομές του Φορέα σε όλη τη χώρα, οι συνδικαλιστές προσθέτουν ότι «με αποκλειστική ευθύνη της Διοίκησης του Φορέα, δεκάδες υπάλληλοι εργαζόμαστε χωρίς τις απαραίτητες αποστάσεις, με χρήση κοινών ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, σαρωτών κ.λπ., και ταυτόχρονα εξυπηρετούμε πλήθος προσερχόμενων στα γραφεία μας πολιτών, με ή χωρίς προγραμματισμένο ραντεβού.»

Οι εργαζόμενοι επισημαίνουν ότι «από την αρχή της πανδημίας ο Φορέας συστηματικά δεν ευθυγραμμίζεται πλήρως και εγκαίρως όσον αφορά στις γενικές οδηγίες που δίνονται για τις Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα καθώς και στη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων πρόληψης και προστασίας (εκτεταμένα τεστ, τακτικές απολυμάνσεις κ.ά.), με αποτέλεσμα να συνιστά πηγή διασποράς για εργαζομένους και συναλλασσόμενους πολίτες».