Κρι-Κρι: Έκδοση ομολογιακού δανείου 5 εκατ. ευρώ, τετραετούς διάρκειας

Στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους €5.000.000 προχώρησε η Βιομηχανία Γάλακτος ΚΡΙ-ΚΡΙ, βάσει απόφασης του Δ.Σ. της.

Το δάνειο είναι 4ετούς διάρκειας, χωρίς εξασφαλίσεις και καλύφθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς.

Σκοπό έχει την κάλυψη των αναγκών της εταιρείας σε κεφάλαιο κίνησης, που προκύπτουν συνεπεία της επιδημικής έκρηξης του COVID-19.