Με 18,5 εκατ. ευρώ θα χρηματοδοτηθεί η προβολή μηνυμάτων για τον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού

Το ποσό των 18,5 εκατ. ευρώ δέσμευσε το υπουργείο Υγείας για την παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας των πολιτών σχετικά με τον εμβολιασμό έναντι του κορωνοιού covid-19 και την προβολή μηνυμάτων στο σύνολο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ). Το ποσό αφορά στο σύνολο των μέσων μαζικής ενημέρωσης και η διαδικασία γίνεται κατά παρέκκλιση ειδικότερων διατάξεων που αφορούν στη μετάδοση των σχετικών μηνυμάτων από τα ΜΜΕ.

Την απόφαση υπέγραψε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας την παραμονή των Χριστουγέννων 24 Δεκεμβρίου 2020.

Η απόφαση αναφέρει τα εξής:

Εγκρίνουμε από άποψη σκοπιμότητας, την παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας των πολιτών, για τον έγκαιρο εμβολιασμό έναντι του κορωνοιού covid-19 και την προβολή μηνυμάτων και της εθνικής εκστρατείας κατά του κορωνοιού covid-19 στο σύνολο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Η παροχή των υπηρεσιών θα αποτελέσει αντικείμενο σύμβασης μετά από σχετική πρόσκληση σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016).

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών, που συνίστανται ειδικότερα στην εκπόνηση σχεδίου εκστρατείας επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών, καθώς και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας που απαιτείται για την έγκαιρη υλοποίηση αυτής, για την προστασία της δημόσιας υγείας και τη λήψη μέτρων για την αποτροπή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. To αντικείμενο καταλαμβάνει:
α) στο σχεδιασμό, οργάνωση της επικοινωνιακής στρατηγικής, της τοποθέτησης, του χρόνου προβολής και του τρόπου προβολής στο σύνολο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, και ειδικότερα από τους τηλεοπτικούς σταθμούς, από τον έντυπο τύπο, από τα ηλεκτρονικά μέσα με χρήση ηλεκτρονικών εφαρμογών και internet, από τον περιφερειακό τύπο, από ραδιοφωνικά μέσα κατά παρέκκλιση ειδικότερων διατάξεων που αφορούν στη μετάδοση των σχετικών μηνυμάτων από αυτά.

β) στη διαμόρφωση του σχεδιασμού της επικοινωνιακής στρατηγικής και της τοποθέτησης στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας με την ενδεδειγμένη παραμετροποίηση που αφορά όλες τις ομάδες αποδεκτών και συγκεκριμένα τις πληθυσμιακές ομάδες που ορίζονται στο πλαίσιο της παρ. 1 του άρθρου 74 του ν.4761/2020, με κριτήρια την τηλεθέαση των τηλεοπτικών σταθμών, βάσει της διαθέσιμης μέτρησης από ανεξάρτητο φορέα, όπου αυτός υφίσταται, ή με κριτήρια δημοφιλίας, καθώς και με αναφορά στον βαθμό ανταπόκρισης και απήχησης σε κάθε ηλικιακή ομάδα, συμπράττοντα φορέα κοκ ανωτέρω κατά τον αποτελεσματικότερο οικονομικά τρόπο.

Η δαπάνη για τις ως άνω αναφερόμενες υπηρεσίες θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 18.500.000 εκ.€, (προέγκριση για το 2021 ποσό 18.500.000,00€) και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Α.Λ.Ε. 2420906001 «Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων» του Φ./Ε.Φ. 1015-202-0000000.