Με «Ηρακλή ΙΙ» απάντησε ο Γ. Ζαββός στο διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος

Ο υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, Γεώργιος Ζαββός.

Μετά τον «ΗΡΑΚΛΗ», έρχεται ο «ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΙ», όπως είπε ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Ζαββός, κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού στη Βουλή, απαντώντας εμμέσως πλην σαφώς στην πρόταση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος επανέλαβε στην ενδιάμεση έκθεση της ΤτΕ για τη νομισματική πολιτική 2020, που δημοσιεύτηκε την ίδια ημέρα (Δευτέρα 14/12), ότι ο «ΗΡΑΚΛΗΣ» δε φτάνει για τη μείωση των μην εξυπηρετούμενων ανoιγμάτων και ότι χρειάζεται η ίδρυση μιας bad bank.
“Μέσα στους επόμενους 18 μήνες, θα έχουμε έτσι μειώσει τα κόκκινα δάνεια σε μονοψήφιο ποσοστό και θα βρισκόμαστε πολύ κοντά στο μέσο ευρωπαϊκό όρο”, είπε ο υφυπουργός Οικονομικών.

Κορυφαία μεταρρύθμιση

Σε ένα πολύ απαιτητικό περιβάλλον, η κυβέρνηση της ΝΔ κατόρθωσε να ολοκληρώσει σημαντικές μεταρρυθμίσεις και να δρομολογήσει νέες, είπε ο υφυπουργός Οικονομικών αναφερόμενος στο νόμο για τον ΗΡΑΚΛΗ, το νόμο για την εταιρική διακυβέρνηση, για τις μικροχρηματοδοτήσεις, για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος.

“Στο τραπεζικό σύστημα, ο ΗΡΑΚΛΗΣ είναι η κορυφαία μεταρρύθμιση της κυβέρνησης, για την αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων και στέφθηκε με επιτυχία. Πέτυχε τη συμμετοχή όλων των συστημικών τραπεζών, αλλά κυρίως κέρδισε την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις προοπτικές της χώρας”, είπε ο Γιώργος Ζαββός και πρόσθεσε ότι η εμπιστοσύνη αυτή παρέμεινε ακλόνητη, ακόμη και μέσα στην πανδημία. “Μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο, από την ψήφιση του ΗΡΑΚΛΗ, πετύχαμε μια λύση συστημικής εμβέλειας με συνολική μείωση των κόκκινων δανείων περί τα 30 με 35 δισ. Δηλαδή, πετύχαμε μείωση κόκκινων δανείων, μέσα σε ένα χρόνο, περί το 40%. Το βασικότερο από όλα, χωρίς καμία επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό. Χωρίς καμία επιβάρυνση στον Έλληνα φορολογούμενο”.

Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΙ

Ο υφυπουργός ενημέρωσε την εθνική αντιπροσωπεία ότι “σήμερα η κυβέρνηση σχεδιάζει τη δεύτερη φάση του προγράμματος, τον ΗΡΑΚΛΗ ΙΙ”, για να εξαλειφθούν άμεσα, όπως είπε, και τα επόμενα δάνεια. “Μέσα στους επόμενους 18 μήνες, θα έχουμε έτσι μειώσει τα κόκκινα δάνεια σε μονοψήφιο αριθμό και θα βρισκόμαστε πολύ κοντά στο μέσο ευρωπαϊκό όρο. Πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης, η οποία γνώρισε και γνωρίζει την επιβράβευση των διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών, γιατί απελευθερώνει τις ελληνικές τράπεζες από τη θηλιά που είχαν στο λαιμό. Γιατί θα μπορούν να εκπληρώσουν το ρόλο τους και να χρηματοδοτήσουν τη πραγματική οικονομία, τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά”, είπε ο υφυπουργός Οικονομικών και πρόσθεσε ότι σχεδιάζεται περαιτέρω ενίσχυση της λειτουργίας του ΗΡΑΚΛΗ και της δευτερογενούς αγοράς κόκκινων δανείων, με τη δημιουργία κεντρικού μητρώου πιστώσεων, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάπτυξης. “Με αυτό το μηχανισμό, ενισχύεται η διαφάνεια των χαρτοφυλακίων, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των επενδυτών”, είπε ο Γιώργος Ζαββός και ενημέρωσε ότι δρομολογούνται, παράλληλα, και μεταρρυθμίσεις, σχετικά τον ρόλο και τη λειτουργία του ΤΧΣ ενώ προτεραιότητα δίνεται στα βήματα για τη σταδιακή “αποεπένδυση του δημοσίου από τις τράπεζες, με ασφαλή τρόπο”.

Ο κ. Ζαββός αναφέρθηκε στη μεταρρύθμιση του εθνικού πλαισίου ειδικών εκκαθαρίσεων και δρομολογούνται, μέσω του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, η ψηφιοποίηση των εργαλείων που θα επιτρέψουν στο δημόσιο να έχει στατιστικά δεδομένα για την πορεία των ειδικών εκκαθαρίσεων.

Κεφαλαιαγορά

Στην κεφαλαιαγορά εισάγονται, όπως είπε, καινοτόμοι κανόνες λειτουργίας, ελέγχου και διαφάνειας, εταιρειών με εισηγμένες κινητές αξίες. Επίσης η κυβέρνηση κινείται και στην ενίσχυση των εποπτικών μηχανισμών της κεφαλαιαγοράς. “Στρατηγική μας είναι η διεθνοποίηση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, ως φερέγγυου θεσμού, για την προστασία των μικροεπενδυτών, για την προσέλκυση νέων επενδυτών και την άντληση κεφαλαίων, για τις επιχειρήσεις μας”, είπε ο υφυπουργός Οικονομικών και πρόσθεσε: “διεκδικούμε σημαντικό περιφερειακό ρόλο, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κοσμογονικών αλλαγών στις ευρωπαϊκές αγορές. Αποβλέπουμε σε μια σύγχρονη οικονομία, πιο παραγωγική, πιο ανταγωνιστική. Σε μια οικονομία που θα αξιοποιεί όλες τις ευκαιρίες που μας ανοίγονται με τις γεωοικονομικές ανακατατάξεις και η ενίσχυση της Ευρώπης με το Ταμείο Ανάκαμψης. Κάνουμε πράξη την πράσινη και βιώσιμη χρηματοδότηση”.

Πράσινα ομόλογα

Όπως δε υπογράμμισε η κυβέρνηση μελετά δράσεις για τη προώθηση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων όπως είναι τα πράσινα ομόλογα. “Στόχος μας είναι ιδίως η προσέλκυση νέων επενδύσεων στη χώρα και η πρόσβαση στην αγορά, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων”, είπε ο υφυπουργός και είπε ότι σχεδιάζονται και προγράμματα για τη μείωση του διοικητικού φόρτου και την προσαρμογή των επιχειρηματικών μοντέλων των τραπεζών, με σκοπό πάντα τη βελτίωση και εξυπηρέτηση των πολιτών.

Ιδιωτική ασφάλιση

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε και στην ιδιωτική ασφάλιση, λέγοντας ότι “η κυβέρνηση στοχεύει στην ενίσχυση της ιδιωτικής ασφάλισης και θα θεσπιστούν εφαρμοστικά μέτρα για το πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξοδοτικό προϊόν”.