Με τον τηλέγραφο η ενημέρωση στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Η υπόθεση της μεταβίβασης των 25,6 εκατ. μετοχών της ΕΛΛΑΚΤΩΡ στο νομικό πρόσωπο Akron Trade And Transport των επιχειρηματιών Δ. Μπάκου και Ι. Καϋμενάκη, τα όσα προηγήθηκαν και τα όσα ακολούθησαν μας προσγείωσαν στην πραγματικότητα και δείχνουν ακριβώς τον παρωχημένο τρόπο με τον οποίο γίνεται ένα μέρος της υποχρεωτικής ενημέρωσης από την πλευρά των βασικών μετόχων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Και για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους οι κανόνες αυτοί δεν ορίζονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών αλλά από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η οποία εποπτεύει Χρηματιστήριο Αθηνών, εκδότες και συναλλασσόμενους.

Η παραπάνω υπόθεση έχει αρκετά σκέλη. Το πρώτο σκέλος ήταν η μεταβίβαση που δεν έγινε ποτέ (η πρώτη δεσμευτική συμφωνία) ενώ το δεύτερο σκέλος αφορά την τροποποιημένη μεταβίβαση που έγινε εξωχρηματιστηρικά, αλλά επίσημα γνωστοποιήθηκε μετά από επτά ολόκληρες ημέρες ή μετά από πέντε εργάσιμες ημέρες!

Και στις δύο περιπτώσεις το διακύβευμα, που ήταν διαφορετικό για υποψήφιους μετόχους και επενδυτικό κοινό αλλά με κοινό παρονομαστή, «την εμπιστοσύνη», πήγε περίπατο. Για τους νέους μετόχους ο στόχος ήταν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη άλλων μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και να αυξήσουν τη δύναμή τους στη Γενική Συνέλευση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ έτσι ώστε να μην πάρει η ολλανδική Reggeborgh τη συνέλευση. Για το επενδυτικό κοινό το διακύβευμα ήταν (και είναι) όλα τα γεγονότα που αφορούν προνομιακές πληροφορίες να γνωστοποιούνται άμεσα κα με διαφάνεια. Δεν έγινε τίποτα από τα παραπάνω.

Τι προβλέπει η νομοθεσία 

Οι κανόνες ενημέρωσης κάθε μετόχου εισηγμένης εταιρείας περιγράφονται σε νόμο του 2007 (Ν.3556/2007), δηλαδή σε νόμο προ 14ετίας. Εκεί έχει μείνει Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Χρηματιστήριο αν και πριν από μερικά χρόνια το Χρηματιστήριο Αθηνών προσπάθησε να εκσυγχρονίσει το θεσμικό πλαίσιο προτείνοντας οι ενημερώσεις όλων των insiders (δηλαδή κατόχων προνομιακών πληροφοριών, βασικοί μέτοχοι ή και διευθυντικά στελέχη) να γίνονται σε πραγματικό χρόνο, δηλαδή τη ίδια ημέρα που η συναλλαγή πραγματοποιείται στο σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και εξωχρηματιστηριακά. Αυτό ήταν μία καλή πρόταση, η οποία όπως όλες οι καλές προτάσεις δεν εφαρμόζονται.

Προς το παρόν η ενημέρωση θα συνεχίσει να γίνεται με τον τηλέγραφο, όπως [προβλέπει η νομοθεσία του 2017, ως εξής:

Η ενημέρωση κάθε μετόχου εταιρείας, που αποκτά ή διαθέτει μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ή του οποίου μεταβάλλονται τα δικαιώματα ψήφου συνέπεια εταιρικού γεγονότος και κάθε προσώπου, μετόχου ή μη, που δικαιούται να αποκτά, διαθέτει ή ασκεί δικαιώματα ψήφου, και συνεπεία της απόκτησης ή της διάθεσης ή της άσκησης αυτών, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ή ασκεί, φτάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων του 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 1/3, 50% και 2/3 του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας ή, εφόσον κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 10% και σημειώνει μεταβολή ίση ή μεγαλύτερη του 3% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, να ενημερώσει ταυτόχρονα την εταιρεία και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το συντομότερο δυνατόν και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο ενός (3) τριών ημερών διαπραγμάτευσης, η πρώτη από τις οποίες είναι η επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία πληροφορήθηκε ή όφειλε να έχει πληροφορηθεί την απόκτηση ή τη διάθεση ή τη δυνατότητα άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου! 

Ακόμα πιο ωραία ρύθμιση, είναι η πρόβλεψη για την παράβαση: Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω υποχρεώσεων, το άρθρο 26 του Ν. 3556/2007 προβλέπει τη δυνατότητα επιβολής από επίπληξη έως πρόστιμο μέχρι 1.000.000 ευρώ.