Μείωση 7,9% των εξαγωγών τον Οκτώβριο – Χωρίς τα πετρελαιοειδή αύξηση 4,1%

Η συνολική αξία των εξαγωγών κατά τον μήνα Οκτώβριο 2020 ανήλθε στο ποσό των 2.679,5 εκατ. ευρώ έναντι 2.908,0 εκατ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2019 παρουσιάζοντας μείωση, 7,9%, όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 85,9 εκατ. ευρώ δηλαδή 4,1% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Οκτώβριο 2020 παρουσίασε αύξηση κατά 72,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,4%, σε σχέση με τον μήνα Οκτώβριο 2019.

Οι εισαγωγές τον ίδιο μήνα Οκτώβριο του 2020 ανήλθαν σε 4.083,8 εκατ. ευρώ έναντι 4.914,5 εκατ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του 2019 παρουσιάζοντας μείωση 16,9%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά το μήνα Οκτώβριο 2020 παρουσίασε μείωση κατά 278,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 7,4%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Οκτώβριο 2020 παρουσίασε μείωση κατά 282,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 7,5%, σε σχέση με τον μήνα Οκτώβριο 2019.

Έτσι, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Οκτώβριο 2020 ανήλθε σε 1.404,3 εκατ. ευρώ (1.629,7 εκατ. δολάρια) έναντι 2.006,5 εκατ. ευρώ (2.191,9 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2019, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 30,0%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Οκτώβριο 2020 παρουσίασε μείωση του ελλείμματος κατά 364,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 22,0%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Οκτώβριο 2020 παρουσίασε μείωση κατά 354,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 21,4% σε σχέση με τον μήνα Οκτώβριο 2019.

Μείωση 11,3% των εξαγωγών στο 10μηνο 

Η συνολική αξία των εξαγωγών το διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2020 ανήλθε στο ποσό των 25.034,0 εκατ. ευρώ έναντι 28.218,9 εκατ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2019, παρουσιάζοντας μείωση 11,3%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 346,8 εκατ. ευρώ,
δηλαδή 1,8% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 332,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,7%,
σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2019.

Η συνολική αξία των εισαγωγών στο δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2020 ανήλθε σε 40.093,4 εκατ. ευρώ έναντι 46.889,5 εκατ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2019, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 14,5%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 2.057,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,9%. και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 1.840,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,4%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2019.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου στο 10μηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2020 ανήλθε σε 15.059,4 εκατ. ευρώ έναντι 18.670,6 εκατ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2019, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 19,3%. Το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 2.404,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 15,7% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 2.173,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 14,5%.