Ναι της ΕΚΤ στον διορισμό της Isabel Schnabel

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) εξέδωσε γνώμη σχετικά με τη σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον διορισμό μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ. Στο πλαίσιο αυτό δεν έχει καμία αντίρρηση όσον αφορά την προτεινόμενη υποψήφια, Isabel Schnabel, η οποία διαθέτει αναγνωρισμένο κύρος και επαγγελματική εμπειρία σε νομισματικά ή τραπεζικά θέματα, όπως απαιτεί το άρθρο 283 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κα Schnabel είναι σήμερα μέλος του Γερμανικού Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Sachverständigenrat) και καθηγήτρια χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο της Βόννης.
Κατόπιν της γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου και γνωμοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το νέο μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής θα διοριστεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα δημοσιευθεί προσεχώς στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.
Η κα Schnabel, η θητεία της οποίας είναι οκταετής χωρίς δυνατότητα ανανέωσης, διαδέχεται τη Sabine Lautenschläger, η οποία παραιτήθηκε από τη θέση της. Η παραίτηση τέθηκε σε ισχύ στις 31 Οκτωβρίου 2019.