Νέα επιτόκια από την Alpha Bank

Η Alpha Bank μειώνει τα επιτόκια καταθέσεων των λογαριασμών “ Σειρά Alpha 1|2|3”,
“Alpha Μισθοδοσία” και “Alpha Ταμιευτήριο Μετ’ Αποδοχών”, κατά πέντε μονάδες βάσης
(0,05%) μεσοσταθμικά.

Τα νέα μειωμένα επιτόκια καταθέσεων τίθενται σε ισχύ την 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων είναι
διαθέσιμες στα Καταστήματα της Τράπεζας ή στην ιστοσελίδα www.alpha.gr