Νέα μικρή άνοδος για τις τιμές της βιομηχανίας στην ευρωζώνη τον Αύγουστο

Οι βιομηχανικές τιμές προϊόντων αυξήθηκαν κατά 0,1% στη ζώνη του ευρώ τον Αύγουστο σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2020. Η αντίστοιχη άνοδος στην ΕΕ ήταν 0,2%, σύμφωνα με
εκτιμήσεις της Eurostat. Τον Ιούλιο του 2020, οι τιμές είχαν αυξηθεί κατά 0,7% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,6% στην ΕΕ.

Σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2019, οι τιμές των βιομηχανικών παραγωγών μειώθηκαν 2,5% στη ζώνη του ευρώ και κατά 2,3% στην ΕΕ.

Η άνοδος του Αυγούστου έναντι του Ιουλίου 2020 προήλθε κατά 0,3% από την ενέργεια και κατά 0,1% από ενδιάμεσα αγαθά. Οι τιμές παρέμειναν σταθερές στα διαρκή καταναλωτικά αγαθά και μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά και μειώθηκαν κατά 0,1% στα κεφαλαιουχικά αγαθά.

Εξαιρουμένης της ενέργειας οι τιμές στο σύνολο της βιομηχανίας παρέμειναν σταθερές.

Οι υψηλότερες αυξήσεις στις τιμές των βιομηχανικών προϊόντων τον Αύγουστο σε σύγκριση με τον Ιούλιο σημειώθηκαν στην Εσθονία (+3,1%), τη Δανία (+ 2,2%) και τη Φινλανδία (+ 1,6%), ενώ οι μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρήθηκαν στη Βουλγαρία (-0,5%), τη Σλοβακία (-0,4%), και στη την Τσεχία, Κροατία και Ρουμανία (από -0,3%).