Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος ενεχυρίασε 10.570.169 μετοχές της Mytilineos

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Μυτιληναίος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας Μυτιληναίος (Mytilineos), το νομικό πρόσωπο FREZIA LTD που είναι μέτοχος της εταιρείας Μυτιληναίος ενημέρωσε πως προέβη στις 06.03.2020 σε ενεχυρίαση 10.570.169 μετοχών εκδόσεως της Mytilineos (o αριθμός αυτός αποτελεί το 7,4% του συνόλου των μετοχών της).

Η FREZIA LTD διατηρεί τα δικαιώματα ψήφου των παραπάνω μετοχών και είναι συνδεδεμένη με τον Ευάγγελο Μυτιληναίο (Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της MYTILINEOS) και με τον Φώτη Σπυράκο (Γενικό Διευθυντή Γραφείου Διευθύνοντος Συμβούλου της MYTILINEOS).

Να σημειωθεί ότι, η πράξη της ενεχυρίασης γενικά συνδέεται με κάποιο δάνειο που παίρνει νομικό ή φυσικό πρόσωπα από τράπεζα και η τράπεζα ζητάει ως ενέχυρο (εγγύηση) κάποιο περιουσιακό στοιχείο για να αντισταθμίσει τον κίνδυνο που απορρέει από τυχόν αθέτηση πληρωμών επί του δανείου.