Ο Γιάννης Στουρνάρας για 2η θητεία στην Τράπεζα της Ελλάδος

Ο Γιάννης Στουρνάρας θα παραμείνει στο τιμόνι της Τράπεζας της Ελλάδος και για δεύτερη θητεία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποφασίσει να ανανεώσει τη θητεία του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος.

Οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν από τον πρωθυπουργό στα μέσα Μαΐου όπως γράφουν σήμερα τα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ.

Να θυμίσουμε πως ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας ανέλαβε και τα καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής Επιθεώρησης (Audit Committee) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, διαδεχόμενος στη θέση αυτή τον Ewald Nowotny, πρώην Διοικητή της Oesterreichische Nationalbank.

Υπενθυμίζεται ότι ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος είχε εκλεγεί μέλος της Επιτροπής Επιθεώρησης το Σεπτέμβριο του 2018.

Στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Επιθεώρησης περιλαμβάνεται η ακεραιότητα των χρηματοοικονομικών στοιχείων, η συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους νόμους, κανονισμούς και κώδικες συμπεριφοράς του Ευρωσυστήματος, η επίβλεψη των εσωτερικών ελέγχων και η άσκηση των λειτουργιών επιθεώρησης.