Ο Μαρινάκης δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος μετά τον Περιστέρη στην Τέρνα Ενεργειακή με 6%

Η Τέρνα Ενεργειακή ανακοίνωσε ότι έλαβε σήμερα γνωστοποίηση από το νομικό πρόσωπο ATALE ENTERPRISES LIMITED, ότι στις 21/4/2021 επήλθε μεταβολή (αύξηση) στα δικαιώματα ψήφου του ως άνω μετόχου, τα οποία ανήλθαν του 5% και συγκεκριμένα:

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά την τελευταία συναλλαγή:

Συνολικός αριθμός 6.923.053 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 6,0 % επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, που ανέρχονται σε 115.855.090.

Στην ίδια ως άνω γνωστοποίηση, ο μέτοχος ATALE ENTERPRISES LIMITED δήλωσε ότι είναι ελεγχόμενη εταιρεία από το φυσικό πρόσωπο κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΜΑΡΙΝΑΚΗ, o οποίος και κατέχει έμμεσα την ως άνω συμμετοχή στην ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ. Παρόμοια γνωστοποίηση έλαβε η Εταιρεία και από το φυσικό πρόσωπο κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΜΑΡΙΝΑΚΗ, ο οποίος επανέλαβε την ως άνω απόκτηση δικαιωμάτων ψήφου μέσω του ελεγχόμενου από τον ίδιο μετόχου ATALE ENTERPRISES LIMITED.

Έτσι, ο Βαγγέλης Μαρινάκης γίνεται ο δεύτερος μεγαλύτερος ιδιώτης μέτοχος στην Τέρνα Ενεργειακή. Μεγαλύτερος μέτοχος είναι το νομικό πρόσωπο ΓΕΚ-Τέρνα με 37,9%, ακολουθεί ο Γιώργος Περιστέρης με 14,6% και ο Βαγγέλης Μαρινάκης με 6%.

Να θυμίσουμε ότι βασικοί μέτοχοι της ΓΕΚ-Τέρνα είναι ο Γιώργος Περιστέρης 29,7% και η Μαριάννα Λάτση 7,6%.

Η μετοχή της Τέρνα Ενεργειακής έκλεισε σήμερα στα 12,28 ευρώ, που σημαίνει ότι η τρέχουσα αξία της συμμετοχής του Βαγγέλη Μαρινάκη είναι 85 εκατ. ευρώ.