Τι δείχνουν οι πρώτες οικονομικές καταστάσεις της Beat ως Ανώνυμη Εταιρεία

Η πετυχημένη start-up εταιρεία Βeat δημοσίευσε τις πρώτες της οικονομικές καταστάσεις μετά τη μετατροπή της από κατάστημα αλλοδαπής εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία, με έδρα την Ελλάδα. Με την επωνυμία Beat Mobility Services Α.Ε. οι οικονομικές καταστάσεις αφορούν στην περίοδο του 2019, η οποία έχει βεβαίως παρέλθει (σ.σ. οι ετήσιες οικονομικές  καταστάσεις των επιχειρήσεων δημοσιεύονται μέχρι και τον Οκτώβριο του επόμενου έτους) και δείχνουν ότι η εταιρεία μετασχηματίζεται από την απλή μορφή μιας start-up σε μία μεγαλύτερη μεγέθους εταιρεία, που απασχολεί πολύ περισσότερα κεφάλαια και παράλληλα αποτελεί κέντρο ανάπτυξης και υποστήριξης άλλων αγορών/εφαρμογών.

Αλλαγές έχουν επέλθει και σε επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης και κανονιστικό, δεδομένου ότι οι μέτοχοι είναι μεγάλες εισηγμένες και απαιτούν από τις θυγατρικές τους υψηλό επίπεδο συμμόρφωσης (λογιστικής, διοικητικής κλπ).

Αύξηση κεφαλαίου 30 εκατ. ευρώ 

Η Βeat κατέστη Ανώνυμη Εταιρεία το Μάρτιο του 2019 με εισφορά της καθαρής θέσης του ελληνικού υποκαταστήματός της Taxibeat Ltd, η οποία ανερχόταν στα 9,089 εκατ. ευρώ. Τον ίδιο μήνα οι μέτοχοι κατέβαλαν μετρητά 30,150 εκατ. ευρώ.  Θυμίζουμε πως το 2019 απέκτησε συμμετοχή και η BMW συστήνοντας κοινό εταιρικό σχήμα με την Daimler Mobility και δημιούργησαν όμιλο με το εμπορικό σήμα FREE NOW Group, υπό το νομικό πρόσωπο Intelligent Apps GmbH.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του 2019 που διαχωρίζονται σε δύο περιόδους, τα έσοδα που πραγματοποίησε η Beat στην ελληνική αγορά αθροιστικά ανήλθαν σε 7,77 εκατ. ευρώ. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν αρνητικό κατά 23,4 εκατ. ευρώ δεδομένου ότι η Beat πραγματοποίησε σημαντικές δαπάνες 21,3 εκατ. ευρώ καθώς εξυπηρετεί και άλλες αγορές (Λατινική Αμερική) και απασχολεί προσωπικό για όλες τις αγορές. Επίσης σημαντικά αυξημένα ήταν τα έξοδα μεταφοράς σε νέες κτιριακές εγκαταστάσεις και συνολικής αναδιοργάνωσης.

Σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή της Βeat,  Βασίλη Ντάνια, η εταιρεία μετασχηματίζεται και σταδιακά λαμβάνει τη μορφή που οι μέτοχοι θέλουν να δώσουν, ικανοποιώντας τα δικά τους υψηλά στάνταρντς. Όπως μας είπε στη διάρκεια του 2020 συστάθηκε από τους μετόχους άλλο ένα νομικό πρόσωπο, η Free Now Hellas Α.Ε. έτσι ώστε να υπάρχει διάκριση μεταξύ της εμπορικής δραστηριότητας και της κεντρικής λειτουργίας, που υποστηρίζει και άλλες αγορές/δραστηριότητες (σ.σ. και στις δύο εταιρείες μέτοχος είναι η γερμανική Intelligent Apps GmbH).

Ο ίδιος ανέφερε πως η πλήρης αναδιοργάνωση του ομίλου θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2021. Για το 2020, έτος το οποίο ελάχιστοι θέλουν να θυμούνται, μας είπε ότι ήταν μία κακή χρονιά, ειδικά κατά την πρώτη περίοδο του lockdown του περασμένου Μαρτίου, όμως στη συνέχεια η πτώση περιορίστηκε και μάλιστα ήταν χαμηλότερη στην Ελλάδα από ότι σε άλλες αγορές.

Χρ. Ιωάννου