Ο Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών καταγγέλει το Δήμο Αθηναίων για αυθαίρετους-φωτογραφικούς όρους σε διαγωνισμό €30 εκατ.

Ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης μιλάει σε Συνέδριο EcoFest 2020, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.

Αυθαίρετους και φωτογραφικούς όρους διακήρυξης διαγωνισμού για την ανάπλαση πλατειών, πεζοδρόμων και άλλων έργων κοινόχρηστων χώρων πρασίνου κατά μήκος όλου του δήμου Αθηναίων καταγγέλει με επιστολή διαμαρτυρίας που έστειλε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) στο Δήμο Αθηναίων, επικεφαλής του οποίου είναι ο Κώστας Μπακογιάννης.

Ο ΣΑΤΕ κοινοποίησε μάλιστα την επιστολή διαμαρτυρίας την οποία υπογράφουν ο πρόεδρος του Συνδέσμου,  Γεώργιος Βλάχος και ο Γενικός Γραμματέας Ανδρέας Γερακάκης, στον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή, τον πρόεδρο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), Γεώργιο Καταπόδη, τον πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού, Γιάννη Λιανό και τον πρόεδρο της Διεθνούς Διαφάνειας – Ελλάς, Άννα Δαμάσκου.

Συγκεκριμένα ο ΣΑΤΕ, αναφέρει πως ο διαγωνισμός για τη «Συντήρηση και Ανάπλαση Πλατειών, πεζοδρομίων, κλιμάκων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων πρασίνου στην 1η, 2η, 3η, 4η, 5η, 6η και 7η Δ.Κ. του δήμου Αθηναίων για 36 μήνες», εκτιμώμενης αξίας 30.057.553,38 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, «έχει αυθαίρετους και φωτογραφικούς όρους» και συνεχίζει:

«Οι φωτογραφικοί και απαράδεκτοι όροι-προϋποθέσεις συμμετοχής (με ποινή αποκλεισμού) στην ανωτέρω διαγωνισμό είναι πρωτοφανείς.

Τον τελευταίο χρόνο εμφανίζονται αυτά τα φαινόμενα παράτυπων διακηρύξεων που οφείλονται κυρίως στις ασάφειες, αντιφάσεις και ελλείψεις του νόμου 4412/2016.
Ήδη έχουν γίνει πάνω από διακόσιες νομοθετικές τροποποιήσεις -βελτιώσεις και επίκειται άμεσα νέα νομοθετική παρέμβαση με πρωτοβουλία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τον συγκεκριμένο νομο.
Η συγκεκριμένη διακήρυξη περιλαμβάνει τρεις σελίδες περίπου με πρόσθετους όρους που είναι αδύνατον συνολικά να τους πληρούν πάνω από δύο ή τρεις  Ελληνικές Εταιρείες.

Έτσι δεν διασφαλίζεται:

ούτε ο επαρκής ανταγωνισμός,
ούτε το όφελος του Δημοσίου,
ούτε εντέλει η επίφαση, τουλάχιστον, της νομιμότητας

Ζητάμε την άμεση ακύρωση της συγκεκριμένης Διακήρυξης.»

Ακολουθεί όλη η επιστολή: