Οι όροι της αύξησης κεφαλαίου της Πειραιώς Holding: Θα εκδώσει έως 1,2 δισ. μετοχές με τιμή 1 έως 1,15 ευρώ

Σύμφωνα με πληροφορίες, το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς, το οποίο συνεδρίασε την Παρασκευή για τον καθορισμό των όρων της αύξησης κεφαλαίου, η Πειραιώς Holding θα ενισχύσει τα κεφάλαιά της μέχρι 1,38 δισ. ευρώ, με την έκδοση 1,2 δισ. μετοχών. H τιμή διάθεσης θα κυμανθεί υπέρ το άρτιο και εντός  τιμών εύρους μεταξύ 1 ευρώ και 1,15 ευρώ.

Η τρέχουσα τιμή της μετοχής είναι 0,289 ευρώ με βάση το τελευταίο κλείσιμο στις 13 Απριλίου. Από τότε η μετοχή τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης προκειμένου να αντικατασταθούν οι σημερινές 831.059.164 κοινές μετοχές με 50.367.223 νέες κοινές μετοχές, που θα τεθούν σε διαπραγμάτευση από την ερχόμενη Δευτέρα 19 Απριλίου. Ετσι, ολοκληρώνεται το reverse split και οι 16,5 παλιές μετοχές αναλογούν σε μία νέα. Η προσαρμοσμένη τιμή εκκίνησης της μετοχής τη Δευτέρα θα είναι τα 4,78 ευρώ.

Η διαδικασία της αύξησης κεφαλαίου θα ξεκινήσει στις 21 Απριλίου με το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών στο εξωτερικό (book building) και, ταυτόχρονα, στην Ελλάδα με τη διαδικασία της Δημόσιας Προσφοράς. Σε ό,τι αφορά στην κατανομή, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το 85% της αύξησης κεφαλαίου θα καλυφθεί από το εξωτερικό μέσω του βιβλίου προσφορών και το υπόλοιπο 15% μέσω της Δημόσιας Προσφοράς στην Ελλάδα.

Οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα μπορούν να λάβουν τόσες μετοχές όσες απαιτούνται ώστε να διατηρήσουν αμετάβλητο το ποσοστό τους μετά την αύξηση κεφαλαίου, με εξαίρεση του Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο δεν θα συμμετάσχει κατ΄αναλογία στην αύξηση ενώ δεν έχει δηλώσει εάν θα καλύψει ένα μικρό μέρος της αύξησης.