Ολοκληρώθηκε η δημόσια προσφορά της Epsilon Net: Άντλησε 5,33 εκατ. ευρώ με τιμή 2,40 ευρώ ανά μετοχή

Η τράπεζα ALPHA BANK ως Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος και Σύμβουλος Έκδοσης για την εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας «EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 10.07.2020, ανακοινώνει, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Κανονισμού (EE) 2017/1129 και το άρθρο 8 της απόφασης 9/687/3.7.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι διατέθηκαν συνολικά 2.224.560 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές.
Η τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς ορίστηκε σε € 2,40 ανά μετοχή. Έτσι τα αντληθέντα κεφάλαια ανήλθαν σε 5,33 εκατ. ευρώ. Θυμίζουμε πως το εύρος τιμών εντός του οποίου υποβλήθηκαν οι προσφορές ήταν 2,36 έως 2,70 ευρώ.