Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του σχεδίου «μετάλλαξης» της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ολοκλήρωσε την πρώτη φάση του σχεδίου για τη μετάλλαξή της, έτσι ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των καταναλωτών, των επιχειρήσεων και της πολιτείας, όπως σημειώνει ο πρόεδρός της Ιωάννης Λιανός στο εισαγωγικό σημείωμά του στο ενημερωτικό δελτίο της επιτροπής για την περίοδο Δεκέμβριος 2019 – Μάρτιος 2020.

Όπως σημειώνει ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού ολοκληρώθηκαν τα εξής:

– Μέσω της εντατικής εργασίας της ομάδας κρούσης, που συστήθηκε για αυτό το σκοπό, υπήρξε μείωση όλων των εκκρεμών υποθέσεων κατά 35% μέσα σε έξι μήνες και με τη μέση «ηλικία» υποθέσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού να έχει μειωθεί στο μισό τους τελευταίους 6 μήνες, από 8 έτη τον Σεπτέμβριο 2019 σε λιγότερο από 4 χρόνια τον Μάρτιο 2020. Σημειώνεται ότι η μέση ηλικία υποθέσεων φτάνει τα 3 χρόνια σε αρκετά τμήματα της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

– Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του σχεδίου ψηφιακής μετάλλαξης της επιτροπής με τη συστηματική εφαρμογή του project management tool, τη σταδιακή ολοκλήρωση του συστήματος ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και οργάνωσης των διαδικασιών, τον εμπλουτισμό της ιστοσελίδας της Επιτροπής και, μέσα στον Ιούνιο 2020, θα ολοκληρωθεί η πλατφόρμα ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τους πολίτες.

– Σχεδιάζεται ένας διαγωνισμός καινοτομίας και δημιουργικότητας σε θέματα ανταγωνισμού που εστιάζεται ιδιαίτερα στους νέους και ο οποίος θα ανακοινωθεί τις προσεχείς εβδομάδες.

– Τους επόμενους μήνες αναμένεται να ολοκληρωθούν πολλές έρευνες που για χρόνια προχωρούσαν με αργούς ρυθμούς λόγω του μεγέθους του αποδεικτικού υλικού, καθώς επιταχύνθηκε η διαδικασία. Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλε ότι η επιτροπή προχώρησε σε προμήθεια λογισμικών νέας γενιάς, τα οποία της επιτρέπουν την ψηφιακή ανάλυση μεγάλων αρχείων, βελτιώνοντας σημαντικά την αποτελεσματικότητά της, ενώ επενδύει στη δημιουργία μίας πλατφόρμας data analytics με τη χρήση διαφόρων βάσεων δεδομένων στα οποία έχει αποκτήσει πρόσβαση, πολλές φορές σε σχεδόν πραγματικό χρόνο. Αναμένεται ότι οι δυνατότητες επίβλεψης της αγοράς από την Επιτροπή θα βελτιωθούν σημαντικά, ενώ θα αποκτήσει market intelligence, κάτι το οποίο έλειπε για αρκετά χρόνια.

– Προχώρησε η αναδιοργάνωση της επιτροπής που επιτρέπει πιο ευέλικτη οργάνωση, καλύτερη παρακολούθηση των διαφόρων οικονομικών τομέων και ανάπτυξη συνεργειών και τεχνογνωσίας από το προσωπικό, ενώ οι αλλαγές θα συνεχιστούν με την ολοκλήρωση του έργου της νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου του ν. 3959/11, έτσι ώστε να ενισχυθούν οι αρμοδιότητες και η ανεξαρτησία της αρχής και η αποτελεσματικότητα του έργου της στη ψηφιακή εποχή.

– Συστήνεται δίκτυο μεταξύ της Επιτροπής Ανταγωνισμού και όλων των Ρυθμιστικών αρχών στην Ελλάδα έτσι ώστε να υπάρχουν συνέργειες στη δραστηριότητά τους, να αποφεύγονται επικαλύψεις αρμοδιοτήτων και να υπάρχει γενικότερη στρατηγική ενίσχυσης του ανταγωνισμού στην Ελλάδα, καθώς και της ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας των επιχειρήσεων. Η ηγεσία της επιτροπής, με δική της πρωτοβουλία, προχώρησε σε σειρά συναντήσεων με τις ηγεσίες των ρυθμιστικών αρχών και στην πρόταση και προετοιμασία Μνημονίων Συνεργασίας έτσι ώστε να υπάρξει μια σταδιακή θεσμοθέτηση ενός δικτύου συνεργασίας.

Δράσεις ειδικά λόγω της πανδημίας COVID-19

Την περίοδο αυτή η Επιτροπή Ανταγωνισμού ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την λειτουργία της αγοράς, λόγω της πανδημίας COVID-19 και των ειδικών οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών, οι οποίες επιζητούσαν άμεση δράση και καινοτόμες ενέργειες

Όπως σημειώνεται, «η Επιτροπή Ανταγωνισμού οφείλει να εξασφαλίσει ότι η παρούσα συγκυρία λόγω της ύπαρξης κρουσμάτων του ιού COVID-19 δεν θα αποτελέσει λόγο στρέβλωσης των συνθηκών του υγιούς ανταγωνισμού και εκμετάλλευσης των καταναλωτών. Το δίκαιο του ανταγωνισμού, σε Ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, επιβάλλει στις επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν τις κοινωνικές και οικονομικές συγκυρίες, χαράσσοντας αυτόνομη εμπορική πολιτική με μέσα που δεν στρεβλώνουν και δεν νοθεύουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό και ανεξάρτητα η μία προς την άλλη. Επομένως, ενδεχόμενη επιδίωξη αύξησης ή διατήρησης των κερδών των επιχειρήσεων ή μετακύλισης οικονομικών βαρών στον καταναλωτή μέσα από παράνομες συμπράξεις θέτει σε κίνδυνο το δημόσιο συμφέρον και βλάπτει τον καταναλωτή, χωρίς κανένα αντισταθμιστικό όφελος για το κοινωνικό σύνολο»

Υπογραμμίζεται από την επιτροπή ότι «οι επόμενες εβδομάδες θα είναι κρίσιμες για τη συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων, τη συλλογή στοιχείων και γρήγορης ανάλυσης τους με τη χρήση νέων τεχνολογιών οπτικοποίησης δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης, και τη στοχευμένη παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, έπειτα από ανάλυση των inter- market spillover effects για τις επηρεαζόμενες αλυσίδες αξίας και αγορές προϊόντων».

Υπενθυμίζεται ότι από τα μέσα Μαρτίου, η επιτροπή απέστειλε αιτήματα παροχής πληροφοριών σε 3.800 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, εισαγωγή και εμπορία υγειονομικού υλικού και συγκεκριμένα σε χειρουργικές μάσκες και γάντια μιας χρήσης, καθώς και άλλων προϊόντων όπως αντισηπτικά μαντηλάκια και αντισηπτικά διαλύματα, έτσι ώστε να προχωρήσει την ενδελεχή ανάλυση ολόκληρης της αλυσίδας αξίας και να αποφασίσει τυχόν περαιτέρω ελέγχους σε διάφορες κομβικές εταιρίες.

Η ενέργεια αυτή κρίθηκε απαραίτητη ως αποτέλεσμα των παραπόνων καταναλωτών και δημοσιευμάτων αφενός μεν αναφορικά με σημαντικές ανατιμήσεις στα εν λόγω προϊόντα στα διάφορα σημεία λιανικής πώλησης αφετέρου δε σχετικά με τις ελλείψεις των εν λόγω προϊόντων.

Όπως υπογραμμίζεται, «με την αποστολή χιλιάδων ερωτηματολογίων μέσω ηλεκτρονικού προγράμματος και εν συνεχεία γρήγορη ανάλυση των δεδομένων που συλλέχτηκαν μέσω εργαλείων data analytics, ώστε να αποφασισθούν περαιτέρω ενέργειες αποτελεί μία καινοτομία στον τρόπο με τον οποίο η επιτροπή εκπονούσε τις έρευνες της μέχρι σήμερα και δύναται να γενικευτεί σε όσους άλλους κλάδους και άλλες αγορές προϊόντων θεωρήσει ότι υπάρχουν ενδείξεις προβλημάτων στον ανταγωνισμό στο εγγύς μέλλον.

Η επιτροπή έχει επεκτείνει τις έρευνες και σε ορισμένους κλάδους της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων».