Όμιλος AVAX: Στηρίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας για την αντιμετώπιση του κορονοϊoύ

Ο Όμιλος AVAX στηρίζοντας στην πράξη την εθνική προσπάθεια για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, προχωρά στη δωρεά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας  δέκα (10) αναπνευστήρων Ενηλίκων. Στόχος είναι να καλυφθεί με την υποστήριξη του Ομίλου μέρος των έκτακτων αναγκών που παρουσιάζουν οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας στη χώρα μας.

Σύμφωνα με την σχετική συνεννόηση και συμφωνία με το Υπουργείο Υγείας εννέα από τους αναπνευστήρες Τύπου Α Plus SV600 θα διατεθούν κατά την κρίση του Υπουργείου για την κάλυψη των σχετικών αναγκών των νοσοκομείων αναφοράς, ενώ ένας εξ αυτών θα εξοπλίσει το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών μετά από σχετικό αίτημα της εταιρίας.

Ο Όμιλος ΑVAX, με στόχο να συμβάλλει επιπρόσθετα στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τα μέτρα προφύλαξης από τον κορωνοϊο και την επιβράδυνση της διάδοσής του, προχώρησε σε προσωρινή προσαρμογή του λογοτύπου του. Με κεντρικό μήνυμα ‘Απόσταση, Ασφάλεια’  που συνοδεύεται από αυξημένη απόσταση μεταξύ των γραμμάτων, υπενθυμίζει και αναδεικνύει την ανάγκη για τήρηση των μέτρων προφύλαξης και των αποστάσεων ασφαλείας.

Τέλος, με γνώμονα την ασφάλεια και την προστασία των εργαζομένων και των συνεργατών του, ο Όμιλος AVAX προχώρησε έγκαιρα στη λήψη άμεσων προληπτικών μέτρων σε όλες τις εγκαταστάσεις και τα εργοτάξια του, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας αλλά και τις συστάσεις όλων των αρμόδιων φορέων.